Fekke Egges
East-Fryske gegevens fan members.ziggo.nl/t.jaeger/index.htmlGeneraasje 9:

500. Fekke Egges
25-11-1736 Wikel - 17-3-1782
sf. Igge Feckes en Grietie Hendriks -->
x 501. Roelofke Borjes Foget 18-5-1766 Balk
8-9-1736 Jemgum (East-Fryslân)- 21-6-1814 Harich
df. Borjes Hendriks Foget en Antje Roelofs -->
x(2) Klaas Wiebes, 1785 Harich, x(3) Hendrik Hendriks Roskam

1. (250.) Egge (1767-1827)
2. Borjus (1770-1811) x Geeske Johannes, Sondel
3. Hendrik (1772)
4. Rintje (Veldman) (1775-1852) x Trijntje Jurjens
5. Fekke (Postma) (1782) x Hendrikjen Robijns de Jong, x Pietertje Wiebes PelsmaGeneraasje 10:

1000. Igge Feckes
d. 30-1-1701 Wikel - 1772
sf. Fekke Hendriks en Bauk Egges -->
x 1001. Grietie Hendriks 5-9-1723 Balk
1700 Rûgehuzen - foar 1772
df. Hendrick Brantsen en Gerritje Peters -->

1. Martje (1724)
2. Hendrik (van der Goot) (1726) x Martje Ellerts
3. Maartjen (1729)
4. Gerritie (1731) x Anne Martens Nop
5. Baukje (1734) x Gerlof Bockes, Nijemardum
6. (500.) Fekke (1736-1782)
7. Bruynsje (1738-1772) x Gerben Lucas Bouwman, Himmelum
1002. Borjes Hendriks Foget
5-12-1693 Jemgum - 18-2-1761 Jemgum
sf. Hendrik Jansen Voget en Hiske Borjes Houwen -->
x 1003. Antje Roelofs
jan. 1701 Critzum? - 2-5-1776 Jemgum (East-Fryslân)
df. Roelof Berens -->

1. Hiske (1719)
2. Moeyke (1723)
x Pieter Pieters 3. Hiske (1725)
4. Gepke (1727)
5. Gepke (1730-1762) x Herre Popkes Stegenga
6. (501.) Roelofke (1736-1814)
7. Hendrik
Generaasje 11:

2000. Fekke Hendriks
1670 Wikel - 1727 Wikel
sf. Hendrik Fekkes en Aeltie Sytses -->
x 2001. Bauk Egges 11-2-1698 Wikel
20-12-1668 Wikel - 16-4-1729 Wikel
df. Agge Ellerts en Barber Hiddes -->

1. Hendrik (1698)
2. (1000.) Igge (1701-1772)
3. Nanne (1703)
4. Frouwk (1712)
2002. Hendrick Brantsen
d. 17-5-1645 Nijkerk - st. 1723 Rûgehuzen
sf. Brant Aeltsen en Grietien Hendricks -->
x(1) Aeltjen Meesen van Coot
x(2) 2003. Gerritje Peters 20-12-1696 Nijkerk

df.

Út it earste houlik:
1. Brandt (van de Goot) (1675-1736) x Weimtie Gerrits, x 1718 BalkAukje Hielkes, tabaksplanter en jeneerstoker
Út it twadde houlik:
2. (1001.) Grietie (1697)
3. Pieter (1701) x Gryttje Beerends
4. Meint (1702) x Janke Sijbrens


Rademaker en bouwman te Nijkerk.


2004. Hendrik Jansen Vogt
stoarn 10-6-1721
sf. Jan Harms Voget en Teelke N. -->
x 2005. Hiske Borjes Houwen, 27-11-1692 Jemgum

df. Borries Houwen en Gepke Harmens -->

1. (1002.) Borjes (1693-1761)
2.
http://members.ziggo.nl/t.jaeger/stamboom/jaegerframeset.htm?jaeger000224.htm#44992006. Roelof Berens

sf.
x 2007.

df.

1. (1003.) Antje (1701-1776)
2.
Generaasje 12:

4000. Hendrick Feckes

sf.
x 4001. Aeltie Sijtties 23-6-1667 Wikel

df.

1. Geertie (1668)
2. (2000.) Fekke (1670-1727)

Fekke net yn DTB oantroffen


4002. Agge Ellerts
28-3-1666 Wikel - 16-4-1729 Wikel
sf. Illert Agges en Jost Ipyis -->
x 4003. Barber Hiddes

df.

1. (2001.) Bauk
2. Jell x Romke Gerrits

Beide dochters yn 1704 as folwoeksene doopt.


4004. Brant Aeltsen
1601 - 1673 Nijkerk
sf. Aelt Brantsen en Wouterghen Peelen -->
x 4005. Grietien Hendricks

df.

1. Meindt x Heijndrickje Gerrits
2. Aelt x Jannetie Korler
3. (2002.) Hendrick (1645-1723)
4010. Borries Houwen
~1640 Jemgum - 30-6-1688 Jemgum
sf. Houwe Syrtjes en Aste Warrentjes -->
x 4011. Gepke Harmens
~1650 Jemgum of Weener - 18-10-1680 Jemgum
df. Harmen Poppen en Ocke Nannen -->

1. (2005.) Hiske (1670-1747)
2. Harm (1672)
3. Geeske (1673-1742) x Borchert Warantjes Brumm
4. Gepke (1674-1737) x Harm Hinderiks Hitjer


Generaasje 13:

8004. Illert Agges

sf.
x 8005. Jost Ipyis

df.

1. (4002.) Agge (1666-1729)

Fûn op internet, mar gjin dúdlike boarne.


8008. Aelt Brantsen

sf. Brandt Jacobs, Nijkerk
x 8009. Wouterghen Peelen 1596 Nijkerk

df.

1. (4004.) Brant (1601-1673)
2.

Sjoch foar generaasjes oant foar 1400 werom de stambeam Van der Goot. Der is noch al wat betizing tusken de ferskillende boarnen!


8020. Houwen Syrtjes
~1600 Jemgum - ~1654
sf. Syrt Heuwen en Tryna van de Nienborch -->
x 8021. Aste Warrentjes
~1600 Jemgum - 14-1-1680 Jemgum
df. Warantje Borcherts en Teelke Borries Ficken -->

1. (4010.) Borries (1640-1688)


8022. Harmen Poppen
~1625 Weener - feb. 1867 Weener
sf. Poppe Wilken en Bilke Ehmen -->
x 8023. Ocke Nannen
~1630 Weener - begr. 23-10-1722 Weener Jemgum
df.

1. (4011.) Gepke (1650-1680)


Generaasje 14:

16040. Syrt Heuwen
~1565 Emden? - foar 1638 Jemgum
sf. Heuwe Syrtken en Gebke von der Soltborg -->
x 16041. Tryna van de Nienborch 6-7-1595 Emden
1635 Terborg (tussen Oldersum en Neermoor)
df. Hendrick Dircks thor Borch en Ebele N.

1. (8020.) Houwen (1600-1654)


16042. Warantje Borcherts

sf.
x 16043. Teelke Borries Ficken
st. 17-6-1670 Jemgum
df.

1. (8021.) Aste (1600-1680)


16044. Poppe Wilken
~1596 Ditzum - 26-1-1660 Ditzum
sf.
x 16045. Bilke Ehmen
st. 14-8-1661 Ditzum
df.

1. (8022.) Harmen (1625-1687)


Generaasje 15:

32080. Heuwe Syrtken
1522 Soltberg - nei 1595 Jemgum
sf. Syrt Heuwen von Soltborgh en N.N. -->
x 32081. Gebke von der Soltborg
st. nei 1595 Jemgum
df.

1. (16040.) Syrt (1565-1638)

Heuwe werd geboren op de Soltborg. '. liess 1567 auf der alten Burgstelle Wester-Wirde ein festes Haus (das 'Albahaus') errichten .. '. Zie "Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde", 1998; Heft 1; blz. 2 vv. Hij liet het jaartal erop aanbrengen, zijn "Hausrune" en de volgende spreuk:. "HOLT DIC REIN NEDRYC VND KLYN, DENCKT YP DEN DACH DE NEMANT VERBI MAC". De 'Burgplatz' zal uit de Ewen-familie komen. Wordt ergens vermeld als 'erbgesessener Häuptling'.


Generaasje 16:

64160. Syrt Heuwen von Soltborgh
~1495 Soltborg - st. nei 1531
sf. Heuwe Heuwen en Rensche Heuwen -->
x 64161. N.N.

df.

1. (32080.) Heuwe (1522-1600)
2. Hoitet (1525-1577)
3. Erd (1525-1574)

Erbgesessen zu Jemgum. Soms ook Seert of Cirk genoemd (1518 tot 1531). Later met de toevoeging 'de Olde'. Wordt ook ergens verneld als 'Häuptling'.


Generaasje 17:

128320. Heuwe Heuwen
~1460 - foar 1517 Jemgum
sf. Heuwe Heuwen en N. Hoitets (Absna) -->
x 128321. Rensche Heuwen
st. nei 1517
df.

1. Folkert x Syamme Melefs
2. Heuwe x Houwa Crumminga von Aylingeweer
3. Memme
4. Sibbe x Foelke von Grotegaste
5. (64160.) Syrt (1495-1531)

Het wapen van de familie Von der Soltborgh is hoogstwaarschijnlijk hetzelfde als dat van Cirko Erdts, dat zich in de kerk van Holtgaste bevindt. Hierop de halve adelaar en aan de andere kant twee sterren boven elkaar. Op een helft van een knijpertjesijzer uit 1629 staat een identieke afbeelding met daaromheen de woorden: "O MENSCHE, GEDENCKE VP DE DACH DE NEMANT VOR BI EN MACH". Mevrouw Ursula Busemann schreef in 'Quellen und Forschungen' 1999/1 een artikel, waarin zij een verband legt tussen deze spreuk en die welke op het 'Albahaus' is aangebracht en komt dan tot bovengenoemde conclusie, nl. dat het wapen bij dit geslacht behoort. Volgens mevrouw Almuth Petersen-Roil zou of Heuwe Heuwen of zijn vrouw een 'Crumminga' kunnen zijn.


Generaasje 18:

256640. Heuwe Heuwen
1420 - nei 1471 Jemgum
sf. Erd Wylfzena ost tho der Soltborg en Occa Ewen -->
x 256641. N. Hoitets (Absna)

df. Hoitet Absna en Meenst N. -->

1. Abbo (1439)
2. Yghe (1439)
3. (128320.) Heuwe (1460-1517)

Hij was "Komtur" of "Kommendur" van 1447 tot 1471, toen het klooster te Jemgum vanwege grondbezit en economische opbrengst zijn grootste bloei vertoonde. Kennelijk was het ook mogelijk om als echtpaar in te treden, want in 1456 traden Heelpo en zijn vrouw Sippe (een echtpaar uit Weenermoor) in het Jemgumer klooster in en schonken daarbij ettelijk grondstukken. Mogelijk was Heuwe zelf ook tijdens zijn ambtsperiode gehuwd. (uit: "Geschichtliches und kirchengeschichtliches aus Ostfriesland" door F.J. Klee; Band I, blz. 37).

Daarin naast het bovenstaande ook nog het volgende:

"KOMTUR HEUWO (1447-1471).
Über das Klosterleben zur Zeit dieses Komturs sind wir anhand der Quellen recht gut unterrichtet. Aus einer Urkunde von 1447 sind neben seinem Namen auch die Namen der Jemgumer Ordenspriester Willem Jabbingha und Harmen Smedes überliefert. Aus einer Urkunde von 1456 entnehmen wir, dass damals das Kloster für seine Wirtschaftsführung einen 'Kellner' namens Uffeken und zwei 'Hofmeister', davon einen, Folkerdes, für Jemgum und einen, Thyans, für das Vorwerk Holtgaste beschäftigte. In diesem Jahr trat ein Ehepaar aus Weenermoor, Heelpo und seine Frau Sippe in das Jemgumer Kloster ein und stiftete bei dem Eintritt etliche Grundstücke. Für die Betreuung der Kirche zu Holtgaste, über die das Kloster das Patronatsrecht ausübte, entsandte der Komtur jeweils einen Priester, der 'vorwarer' genannt wurde...
1462 musste sich der Komtur mit einer Beschwerde wegen der erfolgten Ausstossung eines Ordensmitgliedes aus der Gemeinschaft direkt an den päpstlichen Stuhl und den Grossmeister des Johanniterordens wenden, wie aus einem Dokument hervorgeht. Auch Streitigkeiten mit den Einwohnern der Umgebung über Grundstücke und Erbschaften, die dem Kloster gestiftet worden waren, beschäftigten den Komtur häufiger. So ging es im Jahre 1447 um Grundstücke bei Deddenborg, 1460 um eine Erbschaft von Gold- und Silbergerät, 1464/66 um Grundstücke bei Holtgaste und schliesslich 1471 um einen Austausch von Ländereien bei Mitling und Jemgum. Der reiche Grundbesitz des Klosters schuf den Ordensleuten nicht nur Freunde bei der einheimischen Bevölkerung, zumal nicht bei denjenigen, die bei Testamenten ihrer Verwandten zugunsten des Klosters das Nachsehen hatten".


Generaasje 19:

513280. Erd Wylfzena Ost tho der Soltborg
~1395 - foar 1460
sf. Wyleff N.
x 513281. Occa Ewen
1403-1471
df. Ewo Erickes van Jemgum en Bawe Fockena -->

1. (256640.) Heuwe/Ewo (1420-1471)
2. Haike x N. Crumminga
3. Wyleff (1424-<1464)
4. Bawe (1427->1484)x Wybeth Lüppen, Ummingaborg
5. Ost< (1435->1475)br> 6. Erd
Herr zur Soltborg.
urk. 1436-1449, 1460 tot, "burmann" (Bauer), siegelt mit einer Lilie, Herr zur Soltborg bei Bingum, "ein von altersher adligfreier, rossdienstpflichtiger Herd" Besitzer von Ländereien in Bingum, Holtgaste, Bentumer Hammrich und Soltborg, unterzeichnet als Zeuge mehrfach Urkunden des Johanniterklosters in Jemgum

Genoemd van 1436 tot 1449. Onder andere ondertekent hij een oorkonde van 01-09-1436, waarin de verkoop van het "Gut Tyarda hamryk" door het klooster te Termunten aan het Johannieter-klooster te Jemgum geregeld wordt. In een overeenkomst van 23-07-1437 regelt het Johannieter-klooster te Jemgum de betaling van pacht aan de gebroeders 'Melyff en Focko' voor "Syuwerynga". Ook hieronder staat de handtekening van Erd Wylfs Ost tho der Soltborch. In 10-02-1449 ondertekent hij een oorkonde, waarin onenigheden tussen de pastoor van Bingum en het klooster van Termunten beslecht worden.
De Soltborg was 'ein von altersher adligfreier, rossdienstpflichtiger Herd'. Het ligt noordwestelijk van Bingum.
In 'Quellen und Forschungen'1998/1 staat een zeer lezenswaardig artikel over de geschiedenis van deze borg en haar bewoners.
Daaruit het volgende:
"Deze Erd, die veel stukken van het klooster mede-ondertekent, noemt zich soms Erd Wielfs Ost, dan weer Erd Wyleffs of Erd Wylfzena. Hij wordt 'burman' genoemd, maar heeft meer weg van een man met gezag. Hij is ook de schrijfkunst machtig en dat was lang niet iedereen omstreeks 1400. Hij is eigenaar van landerijen in Bingum, Holtgaste, Bentumer Hammrich en Soltborg".

Occa werd vermoedelijk na de dood van haar man non in het klooster van Jemgum. Zie daarvoor het artikel in 'Quellen und Forschungen' 1998/1 door mevrouw Busemann.


513282. Hoitet Absna
~1387 - nei 1458
sf.
x 513283. Meenst N.

df.

1. Abbo (1411)
2. (256641.) N. (1417)
3. N. (1417) x Wyard Hiskana

hoofdeling op de Deddeborg bij Jemgum

Genoemd tot 1458 in Jemgum, maar hij had ook bezit in Holtgaste. Hij heeft een zegel met daarop een heiligenfiguur, die in de rechterhand een kruis draagt.
Wapen (waarschijnlijk): gedeeld: I, halve Friese adelaar, zwart op goud, II, in rood drie zilveren lelies, geplaatst (1-2); helmteken: een lelie; dekkleden: zwart en goud.
Mogelijk is hij identiek met Hoitet Tammena 'hovetling thor Gast', die uit de Ewen-familie stamt.
Genoemd in 1455 met zijn echtgenote Meenst bij het verkopen van land aan het Konvent te Jemgum.


Generaasje 20:

1026562. Ewo Erickes van Jemgum
~1377 Jemgum - nei 1458
sf. Eggerick Ewen van Jemgum -->
x 1026563. Bawe Fockena
1388 - nei 1467
df. Focko Ukena en Theda van Rheide -->

1. (513281.) Occa (1403-1471)

In 'Quellen und Forschungen' 1998/1 schrijft Mevrouw Ursula Busemann over de link tussen Focko Ukena en (uiteindelijk) het geslacht Von der Soltborg in het artikel: "Alte Geschlechter des Rheiderlandes.".

https://www.genealogieonline.nl/hulst-stamboom/I895.php


Nei de startside