JJochem Jans Ruiter
Generaasje 9:

338. Jochem Jans Ruiter
d. 27-11-1713 Dinxsterveen
sf. Jan Jochems Ruijter en Klaasjen Jans -->
x 339. Trijntje Jans Mooij 5-1-1738 Giethoorn
1718
df. Jan Arents Koenders Mooij -->

1. Annigje (1740-1744)
2. Geesje (1741-1742)
3. Jan (1743-1743)
4. Annigje (1744-1744)
5. Geesje (1746-1747)
6. Jan (1748-1754)
7. Geesje (1750-1782) x Oene Wietses Oenema
8. Annigje (1752)
9. Jan (1753-1754)
10. (169.) Klaaske (1755-1785)
11. Jan (1757-1798) x Lammigje Lucas Koerts
12. (361.) Annigje (1760)

De earste 9 bern waarden berne (en stoaren meastal flak dernei) yn Giethoorn. In 1755 trok Jochem Jans naar Friesland en keapet hy 1/3 part fan pl=eats 36 yn Sint Jansgea.

Generaasje 10:

676. Jan Jochems Ruijter
d. 21-6-1685 Dinxsterveen - st. foar 1750
sf. Jochem Jans Ruiter en Annigje Jacobs -->
x 677. Klaasjen Jans 8-4-1713 Dinxsterveen

df.

1. (338.) Jochem (1713)
2. Jan (1714) x Grietje Everts Heerschop
3. Jantje (1720) x Geert Stevens
4. Hendrikje (1721) x Hendrik Jannes Kremer
5. Hendrik (1723-1749)
6. Geertjen (1725-1749) x Berend Hendriks
7. Femmigje678. Jan Arents Koenders Mooij

sf. Arend Mooij
x 679. Geesje Lucas

df. Lucas Jans? en Hendrikjen Asjes?

1. Hendrik (1715)
2. Arent (1718-1790) x Roelofjen Jacobs Ellen
3. (339.) Trijntje (1718)
4. Lucas (1720-1785) x Jantje Rienks
5. Hendrikje (1720) x Thijs Jans AkkermanGeneraasje 11:

1352. Jochem Jans Ruiter
1660
sf.
x(1) Vrougjen Jans in 1680
x(2) 1353. Annigje Jacobs 12-11-1682 Kolderveen

df.

1. (676.) Jan (1685-f1750)
2. Lammigje (1689) x Pier Jochems Muurling