Meeuwes Jans
Generaasje 9:

316. Meeuwes Jans
~1705 Mildam - 1772 Mildam
sf. Jan Meeuwes en Haaitske Eits
x (1) ~1740 Geertje Everts
x (2) 317. Janke Yntzes 30-1-1746 Mildam
1719 Nijhoarne - 21-8-1809 Mildam
df. Yntze Wybes en Antje Jans


Deselden as 284. en 285.