Generaasje 9:

280. Jan Wal
~1700
sf.
x 281. N.N.

df.

1. Jan (1724-1809) x Akke Luitjens
2. (140.) Franke (1737-1818)

Jan Jans Wal en Akke Luitjens hiene twa dochters Janke (1754) en Wobbeltje (1757-1826).