Alle Jans van der Sluis
(1813 - 1883)Dankzij een tiental bewaard gebleven dagboeken van de Hemriker hereboer, vervener, aannemer en koopman Alle Jans van der Sluis (1813-1883) kunnen we ons een uitstekend beeld vormen van zijn dagelijks doen en laten. Ook van zijn broer Pier Jans van der Sluis zijn twee dagboeken bewaard gebleven, ook deze zijn op deze site gepubliceerd.Opvallend in deze dagboeken is het veelvuldige contact met familieleden, ook op zakelijk terrein. De belangrijkste relaties zijn 'vader' Jan Alles van der Sluis, 'broeder' Pier, zwager Engbert Suardus Posthuma, getrouwd met zijn zuster Aaltje, en neef Alle Wytzes van der Sluis. Door op de links in de linkerkolom te klikken vindt u meer informatie over deze personen en hun voor- en nageslacht.

De relaties werden nog verstevigd door veel onderlinge huwelijken: drie dochters van Alle Jans trouwen met drie zonen van Alle Wytzes, een dochter van Pier Jans met een zoon van Alle Wytzes.

Het dagboek van 1859 loopt tot 9 mei en bevat vooral activiteiten in Hemrik en omgeving. Er wordt een aantal grote werken aangenomen, zoals bijv. de slatting van de Harlinger Trekvaart en de Boorn.

In 1862 nemen de werkzaamheden rond het inpolderen van de Reiderwolder polder in de Dollard het leeuwendeel van de tijd in beslag. Deze inpoldering vormde wel het hoogtepunt van de aannemerscarrière van Alle Jans, met een totale aannemingssom van 711.890 gulden.Het dagboek van 1862 eindigt op 29 mei, waarna het eerstvolgende 20 juli 1864 begint.