De rentenierswoning bij de sluis


Bij de instelling van het kadaster in 1832 staat Tjaltje Wytzes van der Sluis als eigenaar van een woning aan de sluis vermeld. De locatie van het huis doet vermoeden dat het hier het huis van haar vader Wytze Jans betreft, hij wordt tenslotte naast vervener ook'als 'vallaatsman' aangeduid. Ook de vorm suggereert de aanwezigheid van een al ouder pand. Achter het huis bevinden zich een tuin en een boomgaard, het achterliggende weiland is ook in bezit van Tjaltje.Na de dood van Tjaltje in 1836 gaat het huis over op haar broer Alle Wytzes en haar tantezegger Harke Jans van der Sluis. In 1839 verkopen zij het huis en komt het op naam van Pier Jans. Het oude huis wordt daarna afgebroken en in 1841 vervangen door de woning die er ook nu nog staat.Hoe de bewoningsgeschiedenis precies is geweest is niet volledig duidelijk. Pier Jans trouwt in 1842 met Hermina Posthuma, zij zijn waarschijnlijk de eerste bewoners geweest. In 1855 wordt de boerderij van Pier gebouwd, vader Jan Alles zal toen de woning hebben betrokken. Na diens dood in 1863 woont zijn weduwe Tjaltje Jans van der Sluis er tot haar dood in 1874. Daarna komen Pier en Hermina weer terug, Hermina woont er na de dood van Pier in 1877 nog 25 jaar. Onderstaande foto dateert waarschijnlijk uit het jaar 1887. Deze zal op de verjaardag van Hermina zijn gemaakt, zij staat hierop afgebeeld met al haar dan levende nazaten.Het huis werd daarna geërfd door haar kleinzoons Pier en Suardus Ebbinge. Later koopt Pier Alles van der Sluis het in 1919, hij en zijn vrouw bewonen het tot 1946. In 1959 verkopen de nazaten het huis naar buiten de familie.