Het huis bij de molen te Gorredijk


In 1836 begon Engbert Suardus Posthuma en zijn kapitaalkrachtige schoonvader Jan Alles van der Sluis een groot aannemersbedrijf met twee kalkbranderijen, twee scheepswerven en een houthandel met houtzaagmolen. In 1857 werd bij het verdeling van de boedel van Jan Alles schoonzoon Engbert eigenaar van de zakelijke activuiteiten in Gorredijk. Na zijn overlijden namen de zoons Job en Jan van der Sluis Posthuma (een mislukte poging om een dubbele naam in de familie te introduceren) onder de naam "Firma Van der Sluis en Posthuma" de zaken over. De windmolen werd in 1912 vervangen door een stoomzagerij. In het jaar 1936 werd onder zakelijke leiding van Engbert Jobs Posthuma het honderdjarig bestaan van de houthandel gevierd.

Oorspronkelijk bevonden zich op de plaats van het huis twee woningen, bestemd voor het personeel van de houthandel. Engbert Posthuma, de zwager van Alle en Pier Jans van der Sluis, heeft die twee huizen samengetrokken en er een verdieping op laten zetten. Met het oog op de windvang van de molen zijn de kamers op een verlaagde verdieping gebouwd, wat bij latere verbouwingen erg lastig bleek. Op de vier hoeken van het huis stonden tot in de beginjaren van de 20e eeuw vier beeldjes opgesteld.
De houtzaagmolen werd in 1912 afgebroken en herbouwd bij Twitel onder Makkinga


Op bovenstaande foto staat Job Engberts Posthuma, de jongste zoon van ESP en Aaltje, afgebeeld met echtgenote Anna van Dam, dochters Aaltje en Saapke en kleindochter Theda Ebbinge.

Aan het eind van de Molenwal te Gorredijk staat nog altijd het grote huis dat herinnert aan de zakelijke activiteiten van de families Van der Sluis en Posthuma aldaar:


(foto: Marita de Jong)

Naar top