Pier Jans van der Sluis
(1817 - 1877)Dankzij een tweetal bewaard gebleven dagboeken van de Hemriker hereboer, vervener, aannemer en koopman Pier Jans van der Sluis (1817 - 1877) kunnen we ons een beeld vormen van zijn dagelijks doen en laten. Deze beide dagboeken vormen een mooie aanvulling op de tien exemplaren die van zijn broer Alle Jans van der Sluis bewaard zijn gebleven en die ook op deze site zijn gepbliceerd.Opvallend in deze dagboeken is het veelvuldige contact met familieleden, ook op zakelijk terrein. De belangrijkste relaties zijn 'vader' Jan Alles van der Sluis, 'broeder' Alle, zwager Engbert Suardus Posthuma, broer van zijn vrouw Hermina (Meintje) en getrouwd met zijn zuster Aaltje, en neef Alle Wytzes van der Sluis. Door op de links in de linkerkolom te klikken vindt u meer informatie over deze personen en hun voor- en nageslacht.

De relaties werden nog verstevigd door veel onderlinge huwelijken: een dochter van Pier Jans trouwt met een zoon van Alle Wytzes, drie dochters van Alle Jans trouwen met drie zonen van Alle Wytzes.