De boerderij van Alle Jans van der Sluis


Uit het in 1832 ingevoerde kadaster blijkt dat de familie Van der Sluis weliswaar een groot deel van de omgeving van de Hemriker sluis in bezit heeft, maar dat het perceel op de hoek van Berchleane en de vaart (aangegeven als tuin met huis en erf) nog in bezit is van jonkheer Binnert van Eysinga.Wanneer de familie zo rond 1845 om de tafel gaat om te bepalen hoe de situatie rond de sluis in de nabije toekomst eruit zal moeten gaan zien, zal men het er snel over eens zijn geweest dat de aankoop van dit perceel een eerste stap moet zijn. Alle Jans en Pier Jans kunnen dan elk een nieuwe boerderij in beheer krijgen en vader Jan Alles kan op de plaats van de oude boerderij een rentenierswoning neerzetten.

Aldus besloten tekent Alle Jans op 12 mei 1849 bij notaris Andreae te Beetsterzwaag de aankoop van het perceel van barones Eritia van Lijnden, de douarière Van Eysinga, voor fl.1500.
In 1855 wordt een deel van het achterliggende weiland bij het perceel gevoegd en daarna kadastraal in twee ongeveer gelijke delen van elk 36 are verdeeld. Op de oostelijke helft wordt een kamer, schuur en stal gebouwd, bij het oude huis komt een wagenhok.In 1856 schenkt Jan Alles aan Alle Jans 'de nieuwe schuur met tuin en land daar agter en de kamp land ten westen van de houtpolle'. Blijkbaar zijn de bedrijfsgebouwen eerst op kosten van vader neergezet, Alle Jans zal voorlopig in het huis op de hoek hebben gewoond.
In 1859 wordt aan de boerderij een hok bijgebouwd en wordt ook een nieuw huis gezet op de westelijke helft.In het dagboek van Alle Jans uit 1868 kunnen we een deel van de bouw van het voorhuis aan de boerderij worden gevolgd. Het definitieve woonhuis is in dat jaar voltooid, gezien de aangebrachte stenen met de initialen van Alle Jans en Antje Wobbes Rinzema.Het huis heeft dan zijn definitieve vorm gevonden:De boerderij blijft door vererving in de famile. Zoon Pier Alles erft deze in 1883 en zet de boerderij op naam van zijn vier kinderen. In 1955 volgt een scheiding van goederen en komt de plaats op naam van zoon Jan Piers van der Sluis, opgevolgd door diens drie kinderen. Jarenlang oefent Jacob Jans van der Sluis, een neef van Jan Piers, er als huurder zijn boerenbedrijf uit.
Na opnieuw een scheiding in 1977 wordt Pier A. van der Sluis eigenaar, de boerderij wordt mementeel bewoond door een dochter.

Wanneer Alle Jans in 1868 het nieuwe voorhuis kan betrekken, verhuist zijn zoon Wobbe Alles, getrouwd met Jacobje Kornelis Velde, de weduwe van zijn broer Jan, van Appelscha naar Hemrik. Zij komen te wonen in het huis op de hoek.
Na het overlijden van Alle Jans erven Jacobje (inmiddels weer weduwe) en haar vijf kinderen het huis. Wel wordt het perceel met 11 are verkleind, dat deel wordt toegevoegd aan de boerderij. Na de dood van Jacobje Velde in 1915 wordt Ernst Suardus Posthuma, getrouwd met haar dochter Geeske, eigenaar. Hij sloopt het pand en bouwt er een nieuw huis met kantoor. Al twee jaar later wordt Date de Jong eigenaar; hij is als weduwnaar van Joukje Jacobs van der Sluis, afkomstig uit een andere tak, in de verte nog aan de familie gelieerd. Na een volhgende verkoop van het huis in 1959 is de verbinding met de familie Van der Sluis definitief verbroken.Naar top