Negende generatie
Kinderen Sytze en Harke Jans van der Sluis


3.7.2
HYLKJEN SYTZES

25-10-1829 Hoornsterzwaag - 14-11-1899 Appelscha
x Marcus Hogeveen, veenbaas, Schoterland 21-9-1861
26-11-1835 Jubbega - 30-6-1906 Appelscha
zv Jacob Marcus' Hogeveen en Jeltje Wytzes van der Sluis

Het huwelijk van Hylkjen Sytzes en Marcus Hogeveen is weer een van de vele onderlinge familiehuwelijken die we in de familie tegenkomen. Hylkjen is een kleindochter van Jan Wytzes, Marcus een kleinzoon van Wytze Alles.

Na het overlijden van Wytze Alles erven Marcus en zijn broer Wytze Jacobs Hogeveen:
1 ha. hoogveen te Hoornsterzwaag met 6366 ton turf, 5 ha. weiland en 6 ha. heide te Hemrik.

3.9.1
JAN HARKES, timmerman in Gorredijk

25-10-1828 Gorredijk - 27-2-1919 Gorredijk
ongehuwd

Jan Harkes had zich als ambachtsman ook gespecialiseerd in het leggen van ovenvloeren.


Jan, Pieter en Hylke Harkes van der Sluis3.9.2
KORNELIS HARKES, verver in Gorredijk

6-4-1830 Gorredijk - 9-4-1898 Gorredijk
x Hesseltje Ottes Woudsma, Opsterland 22-12-1865
28-12-1828 Lippenhuizen - 17-6-1867 Lippenhuizen
dv Otte Hendriks Woudsma en Romkjen Ibeles Stamhuis

1. Sophia, 4-3-1867 Lippenhuizen - 23-4-1868 Gorredijk


3.9.4
PIETER HARKES, timmerman in Gorredijk

14-8-1833 Gorredijk - 17-6-1910 Gorredijk
ongehuwd

De specialisatie van Pieter was het vervaardigen van schaatsen.

3.9.5
ALLE HARKES, verver in Gorredijk

8-9-1835 Gorredijk - 3-4-1916 Langezwaag
x (1) Berber Johannes' Schaafsma, Opsterland 28-11-1863
23-9-1836 Balk - 17-5-1868 Gorredijk
dv Johannes Annes Schaafsma en Feikjen Jelles Hornstra
x (2) Andrea Hendriks Groenier, Schoterland 20-4-1879
20-8-1842 Gorredijk - 21-11-1920 Amsterdam
dv Hendrik Groenier en Maria Elisabeth Feits

uit het eerste huwelijk:
1. Sophia 26-4-1865 Gorredijk
2. Feikje 25-11-1867 Gorredijk
uit het tweede huwelijk:
3. Jan 29-7-1879 Gorredijk


Andrea Groenier en Alle Harkes van der Sluis


3.9.6
BINNE HARKES, gemeente-secretaris te Sloten

19-8-1837 Gorredijk - 6-1-1910 Sloten
x Detje Hielkes Tromp, Sloten 26-6-1870
27-6-1838 Oldeouwer - 6-3-1921 Sloten
dv Hielke Johannes Tromp en Idskjen Jans Poppes

1. Harke 9-4-1871 Sloten
3.9.7
HYLKE HARKES, verver in Gorredijk

25-10-1828 Gorredijk - 27-2-1919 Gorredijk
ongehuwd

Naast zijn ververswerk was Hylke expert in het houden van bijen.