Kinderen Ruurd Alles van der Sluis


4.6.3
ALLE RUURDS, dominee

6-6-1823 Aduard - 13-3-1853 Emden
ongehuwd

Alle Ruurds studeerde theologie te Halle. Na afloop van zijn studie stond hij in 1847 als Pfarrer in Schüttorf en van 1851 tot zijn vroege dood in 1853 te Emden. Hij overleed aan een Brustkrankheit.Over de vier dochters van Ruurd Alles schreef hun neef Alle Jans op 23 februari 1862 in zijn dagboek:
Des morgens naar Bonda gereden. Te Nieuwe Schans en de dijk geweest zijnde hebben wij tante, Lutgera en Eleonora in welstand aangetroffen en des middags daar gegeten en thee gedronken en zijn wij des avonds bij Randa Mulder gelogeerd. Vooraf hebben wij een bezoek gebracht bij J. Mulder, doch deze bij den ouden Heer zijnde, hebben wij hem daar bezocht en een boterham gegeten. Hier was Froukje gelogeerd en deze zoowel Frederika en de familie Mulder waren wel.

4.6.4
LUTGERA RUURDS, gouvernante

13-9-1825 Aduard - 1905

Lutgera diende als gouvernante in Dronrijp, vermoedelijk bij de familie van Job Posthuma, de plaatselijke geneesheer. In 1880? vertrok ze volgens het emigratieregister Menaldumadeel weer naar Oost-Friesland.

4.6.5
FROUKJE RUURDS

30-9-1827 Bunde - 16-1-1907


4.6.6
MARIA ELEONORA RUURDS

9-3-1831 Bunde - 12-6-1869 Woquard
x Franz Carl Eberhard Kruse, dominee, Woquard 16-5-1864
23-4-1824 Aurich - 6-6-1880 Woquard
zv Friedrich K. en Anna Genesia Elisabeth Bengen

Uit dit huwelijk: 1. Johann Friedrich Franzen (1865-1935) x Franziska von Unruh 2. Ruart van der Sluis (1868-1891), student medicijnen in Halle

De echtgenoot van Maria Eleonora was ook dominee. Na zijn Abitur in Hannover studeerde hij van 1845 tot 1848 theologie in Göttingen. Hij was duidelijk trots op zijn Friese wortels, getuige zijn lidmaatschap van de Burschenschaft Frisia. Van 1851-1854 stond hij als predikant te Emden, daarna op twee van de Duitse Waddeneilanden, van 1854-1860 op Juist en van 1860-1863 op Spiekeroog. Vanaf 1863 preekte hij te Woquard, waar hij in 1880 stierf aan een aandoening van het ruggemerg.
Ook de oudste zoon Johann studeerde theologie, maar werd geen predikant en leefde als bezitter van een landgoed in Olszak-Mühlen, nu Olszaki in Polen. Het ging het echtpaar niet voor de wind, in de dertiger jaren woonden ze in het Silezische Goldberg in een huurwoning. Hun enige zoon Franz sneuvelde in de Eerste Wereldoorlog.

4.6.6
TJALTJE FREDERIKE RUURDS

13-8-1833 Bunde - 8-12-1909 Bunde
x Jannes van Bolhuis Mulder, notaris, Bunde 22-8-1861
18-5-1837 Winschoten - 16-8-1869 Winschoten
zv Hendrik Mulder en Grietje Heikes van Bolhuis

Uit dit huwelijk: 1. Hendrik (1862-1883 Bunde) 2. Grietje Caroline Alegonde (1865-1945 Bunde)

Tjaltje verloor al na acht jaar huwelijk haar man en later ook haar zoon, nog maar 20 jaar oud.


Haar dochter Grietje is 80 jaar geworden. Van haar hand is een geschreven document bewaard gebleven waarin een aantal geboorte- en sterfdata van deze tak van de familie staan vermeld: