Negende generatie
Pieter Wytzes van der Sluis (1821 - 1895)4.1.10
PIETER WYTZES, koemelker te Hemrik

18-9-1821 Wijnjeterp - 18-1-1895 Wijnjeterp
x (1) Jannetje Jans Wibbelink Smallingerland 27-5-1843
24-10-1810 Drachten - 27-9-1850 Hemrik
dv Jan Wibbelink en Aafje Rinzes de Vries
x (2) Martzen Douwes Dijkstra Opsterland 26-8-1853
14-12-1817 Wijnjeterp - 12-4-1901 Hemrik
dv Douwe Jans Dijkstra en Akke Wiebes

uit het eerste huwelijk:
1. Wijtze 3-5-1844 Hemrik
2. Jan, 24-7-1845 - 30-6-1846 Hemrik
3. Aafke 24-7-1845 Hemrik
4. Janke 29-3-1847 Hemrik
5. Janna, 8-7-1848 - 31-8-1849 Hemrik
6. Janna, 6-9-1849 - 22-8-1850 Hemrik

uit het tweede huwelijk:
7. Douwe 14-8-1854 Hemrik
8. Alle 4-1-1857 Hemrik
9. Aukje 4-3-1860 Hemrik
10. Sietske 26-4-1862 Hemrik

Van zijn vader erfde Pieter Wytzes in 1847 het volgende:
1 ha. hoogveen en een huis te Appelscha met 8729 ton turf
12 ha. ondergrond en een huis te Wijnjeterp
2 ha. weiland te Kortezwaag
1 ha. bouwland te Gorredijk
5 graven op het kerkhof van Lippenhuizen

Ondanks deze erfenis wist Pieter Wytzes het net als zijn broer Luitzen niet tot grote welstand te brengen. Hij was blijkbaar een man van twaalf ambachten, dertien ongelukken, want nu weer laat hij bij de geboorteactes van zijn kinderen opnemen dat hij koemelker is, dan weer schoenmaker of koopman.
Pieter Wytzes heeft gewoond bij wat nu nog in Hemrik de Pieter Wytzes-draai wordt genoemd, halverwege de Hemriker en Wijnjeterper sluis.