Negende generatie
Luitzen Wytzes van der Sluis (1816 - 1886)


4.1.7
LUITZEN WYTZES, boer te Wijnjeterp

22-10-1816 Wijnjeterp - 13-3-1886 Wijnjeterp
x Jetske Wobbes Gorter Opsterland 9-8-1841
18-2-1817 Opende (Gr) - 10-12-1881 Wijnjeterp
dv Wobbe Jilts G. en Aaltje Mensens Dijkstra

1. Wytze 7-5-1842 Hemrik
2. Aaltje 18-4-1844 Kortezwaag
3. Wobbe 17-3-1847 Kortezwaag
4. Janke 14-2-1849 Kortezwaag
5. Jilt 9-1-1852 Kortezwaag
6. Martje 13-6-1855 Wijnjeterp
7. Sytske, 26-5-1858 - 24-8-1859 Wijnjeterp

In 1847 erfde Luitzen Wytzes van zijn vader Wytze Alles:
3 ha. hoogveen te Appelscha met 10.962 ton turf
4 ha. heide,
een huis en een paardenhok te Hemrik
een huis te Wijnjeterp
3 ha. hooiland in de Langerijpen
12 ha. veenondergrond te Hoornsterzwaag

Luitzen Wyzes en zijn kinderen brachten het niet tot grote welstand. Deze tak van de familie kent geen verdere nakomelingen in de mannelijke lijn, de zoons bleven alle drie ongehuwd.
Jilt en Janke waren samen boer op een 'spultsje' te Wijnjeterp.