Negende generatie
Kinderen Luitzen Alles van der Sluis (1790-1840)


4.5.1
FROUKJEN LUITZENS

9-6-1821 Hemrik - 5-4-1851 Bunde
x Johannes Backer, landbouwer, Opsterland 27-10-1838
5-10-1813 Norden - 19-4-1852 Bunde
zv Berend Henrichs Backer en Froukje Berends Mulder

Uit dit huwelijk: 1. Froukje (1839-1861) 2. Romkea Johanna (1840 Bunderhee) 3. Catharina (1842) 4. Popkje (1845-1914) x Johannes Jacobus Kuipers, directeur strokartonfabriek 5. Annetta (1848-1908), administratrice ziekenhuis 6. Joukje (1851-1851)

Froukjen Luitzens is na de dood van haar moeder bij haar oom Ruurd Alles, die dominee was te Bunde in Oost-Friesland, in huis gekomen en daar ook met een Oost-Friese landbouwer en herbergier getrouwd. Zij en haar man zijn beide jong gestorven aan tbc (Schwindsucht). Zij laten vijf jonge kinderen achter, van wie twee in Friesland worden opgevoed: Annetta bij Alle Luitzens in Oosterwolde en Popkje bij Joukje Luitzens in Huizum.

4.5.2
POPKJEN LUITZENS

3-2-1823 Hemrik -
x Carl Johann Baumfalk, handelsbediende, Bunde 6-5-1844
8-9-1822 Leer -
zv Johann Baumfalk en Caroline Jacobine Antonetta Brennstein

Ook Popkjen Luitzens is over de grens naar Oost-Friesland getrokken, over haar is ons verder weinig bekend geworden. Carl Johann wordt in 1844 vermeld als burger van Emden. Omdat zijn vader in een tweede huwelijk in 1849 een zoon weer Carl Johann noemt, is hij dus waarschijnlijk voor 1849 overleden.

4.5.3
ALLE LUITZENS, arts

16-3-1825 Hemrik - 27-3-1887 Oosterwolde
x Hendrikje Alberts Prakken, Ooststellingwerf 24-2-1853
17-6-1823 Oosterwolde - 4-5-1873 Oosterwolde
dv Albert Berends Prakken en Margjen Jans Jonkers

1. Lucius Albertus 16-10-1853 Oosterwolde
2. Maria Romelia, 9-10-1854 Oosterwolde - 13-10-1854 Oosterwolde
3. Maria Romkea, 4-1-1856 Oosterwolde - 6-1-1856 Oosterwolde
4. Albert Berend Auke 4-1-1860 Oosterwolde
5. Berent 30-8-1864 Oosterwolde


Geschilderde portretten van Alle Luitzens van der Sluis
en Albertje Prakken


Alle Luitzens promoveerde te Groningen op 24 juni 1850 (toen hij dus nog maar 25 jaar was) tot doctor in de medische wetenschappen. Zijn proefschrift, waarvan het titelblad hierbij is opgenomen, was opgedragen aan Jan Alles van der Sluis. Waarschijnlijk heeft deze, hoewel diens zoon Alle Jans voogd over Alle Luitzens was, de studie betaald. Hierna vestigde hij zich als arts in Oosterwolde, hij bewoonde daar het huis Oostenburg.


Het proefschrift van Alle Luitzens van der Sluis


In 1866 kreeg Alle Luitzens van Koning Willem III de erepenning voor gratis vaccinatie van minvermogenden. Hierop sluit aan een citaat uit het verhoor van L.de Jong, verslaggever van dagbladen te Heerenveen, in het kader van de parlementaire enquête naar de toestanden in de veenderij: vrager: Wat moet er wel voor een doktersvisite betaald worden?
antw. : Van betalen zal wel niet veel komen, misschien van een enkel gezin waar bijvoorbeeld drie grote jongens zijn. Dr. Van der Sluis, een ruw man met een best hart, liet de menschen niet betalen. Hij zei: dat moeten de veenbazen maar voor jullie doen
(dat waren dus zijn rijke neven...).
Aan het eind van zijn loopbaan was Alle Luitzens een tijd lang de enige arts in heel Ooststellingwerf.

Het doktershuis Oostenburg te Oosterwolde

4.5.4
JOUKJEN LUITZENS

26-1-1829 Gorredijk - 28-1-1914 Leeuwarden
x Auke Herres Wartena, arts, Opsterland 8-9-1849
4-2-1823 Terzool - 16-4-1882 Huizum
zv Herre Aukes Wartena en Sytske Abrahams van der Meer

Uit dit huwelijk: 1. Romkje (1850-1910) x Gajus Hajonides van der Meulen, koopman te Leeuwarden 2. Sytske (1852-1925) x Henri C.A. Ruempol, kolonel der infanterie te Batavia 3. Heere (1853-1879) 4. Frouwkje (1855-1933) schilderes te Laren 5. Lucia Alla Henderika (1857-1910), lerares aan de HBS voor meisjes te Batavia, x Gozinus Leonardus 't Hooft, luitenant ter zee 6. Joukje (1858-1935) x Geert Wever, machinist te Heiloo

Joukjen Luitzens' man Auke Wartena was eerst arts te Akkrum, later te Huizum. De verhouding met zoon Herre was niet al te best, getuige het hierbij opgenomen bericht uit de Leeuwarder Courant


Na het overlijden van haar man heeft Joukjen nog op diverse adressen gewoond, meestal bij een van haar dochters. In 1882 vertrekt ze naar Groningen, in 1886 naar Amsterdam, in 1890 naar Nieuwer-Amstel,in 1893 naar Utrecht en dan in 1910 weer terug naar Leeuwarden, waar ze in 1914 overlijdt.
Haar schoonvader Herre Aukes Wartena was een tweede huwelijk aangegaan met Sytske Wytzes van der Sluis (4.1.2) en diens zuster Akke Aukes Wartena huwde een broer van Sytske, Alle Wytzes van der Sluis (4.1.5). De onderstaande zeer oude foto, genomen in 1870 bij festiviteiten op de Bosberg in Appelscha, staan vertegenwoordigers uit de takken 4.1 en 4.5 die dus dubbel aan elkaar verwant zijn:


vlnr staand: Wytze Alles vdS (4151), Auke Alles vdS (4154), onbekend, onbekend, Alle Luitzens vdS (453), onbekend.
vlnr zittend: Joukje Houwink, Joukje Luitzens vdS (454), Akke Aukes Wartena, Hendrikje Alberts Prakken, Auke Herres Wartena

Dochter Froukje Wartena werd schilderes en woonde en werkte voornamelijk in Laren, maar ook in België en Frankrijk. Het afgebeelde schilderij verloochent haar Friese afkomst niet.