Negende generatie
Jan Wytzes van der Sluis (1826 - 1908)


4.1.12
JAN WYTZES, boer te Wijnjeterp

27-8-1826 Wijnjeterp - 18-4-1908 Wijnjeterp
x Doetjen Jacobs Velde Opsterland 20-7-1847
8-7-1824 Lippenhuizen - 26-5-1909 Wijnjeterp
dv Jacob Kornelis Velde en Jacobje Gerrits

1. Janke 22-7-1848 Wijnjeterp
2. Jacob 24-1-1850 Wijnjeterp
3. Wytze 5-11-1851 - 30-7-1857 Wijnjeterp
4. Jacobjen 1-2-1854 Wijnjeterp
5. Alle 21-1-1856 Wijnjeterp
6. Sytske 30-11-1857 Wijnjeterp
7. Wytze 8-3-1860 Wijnjeterp
8. Kornelis 15-5-1863 Wijnjeterp
9. Ype 9-7-1865 WijnjeterpNet als Arend Wytzes was Jan Wytzes een welgestelde boer met vele functies in het openbare leven, hij was o.a. lid van de gemeenteraad van Opsterland. Ook was hij kerkvoogd, maar het is van hem bekend dat hij zich meer voor de stoffelijke dan voor de geestelijke aspecten van de kerk interesseerde. Jan Wytzes woonde bij de sluis van Wijnjeterp op de boerderij van zijn vader. Het weggetje dat daarheen leidt heet in de volksmond nog steeds de Jan Wytzes-leane.

In 1847 erfde hij van zijn vader:
3 ha. hoogveen en een huis te Appelscha met 13528 ton turf,
1 ha. hoogveen,
1 ha. weiland en het door hem bewoonde huis te Wijnjeterp,
6 ha. weiland te Hemrik en 3 ha. schar te Lippenhuizen.

Over de erfenis van Jan Wytzes is nog veel te doen geweest. Het verschil van mening heeft tot resultaat gehad dat de kinderen in twee kampen werden verdeeld (Sytske, Wytze en Ype in het ene, de rest in het andere), die geen contact meer met elkaar zouden hebben. Over wat de oorzaak van de ruzie was wordt tot in de huidige tijd nog verschillend gedacht.
In ieder geval heeft van de erfenis uitgemaakt de volgende 'Lijst van gouden en zilveren werken in den boedel van wijlen den heer Jan Wytzes van der Sluis en mevrouw Doetje Jacobs Velde':

Gouden werken
breed oorijzer met knoppen 156,15
gouden heerenhorloge 22,00
flacon met gouden dop 4,80
doekspeld 4,51
mutsspelden 1,20
rondkopmutsspeld 1,28
juweelen mutsspelden 5,00

Zilveren werken
twaalf lepels 19,09
twaalf vorken 18,74
tabaksdoos en pijpuithaalder 4,97
melklepel 1,05
mes met zilveren heft 2,00
lepeltjes 0,49
theeschepje 0,24
drie schoengespen 0,80
messen met zilveren heften 19.00
elf lepeltjes en melklepel 2,66
brandewijnskommen 17,42
roomkommetje en suikertang 3,85
vleeschvorkje 0,35
sigarenstel 5,95
vuurkomfoor 3,66
kerkboek met twee haken 4,20

totale waarde f 281,41

In 1910 werden te Gorredijk twee boerderijen verkocht door de erven J.W. van der Sluis en D.J. Velde. Het betrof een 'zathe en landen' te Terwispel, uit de erfenis van de Velde-familie afkomstig en gehuurd door zoon Wijtze Jans, met bijna 60 ha. wei- en hooiland, en een 'zathe en landen' te Hemrik met 30 ha.
De boerderij te Terwispel leverde f 44.222,- op en die te Hemrik f 18.527,-. Drie bunder hooiland onder Boornbergum leverde nog f 3.850,- op.
Daarnaast zal ook nog de ouderlijke boerderij bij de Wijnjeterper vaart zijn verkocht.