Elfde generatie
Zoons Wytze Alles van der Sluis (1835 - 1920)De drie gebroeders Van der Sluis,
v.l.n.r. Jan Wytzes, Auke Wytzes en Alle Wytzes

4.1.5.1.3
ALLE WYTZES, vervener te Erica

3-1-1865 Appelscha - 4-1-1943 Emmen
x Zwaantina Hendrika Jacoba Akkerman, Emmen 16-12-1897
6-3-1862 Sleen - 7-7-1934 Erica
dv Jacobus Henderikus Akkerman en Hindrikje Aling

1. Henderika 15-8-1898 Erica - 20-12-1986 Hillegom, x Heimerik Bodde Bouman, directeur Friese Veenmaatschappij, Emmen 2-5-1927

Schoonzoon Bodde Bouman schreef ons over zijn schoonvader het volgende:
In december 1892 werd te Nieuw-Amsteerdam de NV 'De Friesche Veenmaatschappij' opgericht, die zich tot doel stelde om, nu de verveningen in Friesland op hun eind liepen, die te Drenthe voortvarend aan te pakken. Het startkapitaal van de NV bedroeg f56.000,-, verdeeld over 80 aandelen. Alle Wytzes was de enige oprichter uit zijn generatie, de anderen waren zijn vader Wytze Alles, zijn ooms Jan Alles (4156) en Jan Piers (4335) en Suardus Engberts Posthuma. Hij werd op 28-jarige leeftijd tot directeur van de NV benoemd.
De taak van de directeur moet uiterst zwaar geweest zijn zolang zijn benen het enige vervoermiddelen waren. Vrijwel dagelijks wandelde hij van Nieuw-Amsterdam naar de veenderijen in de omgeving van Erica, die minstens zes kilometer verderop lagen.Volgens de verhalen is hij vele malen voor dag en dauw de veenderijen langsgewandeld om de lonen uit te betalen, om dan 's middags naar Nieuweroord te gaan voor overleg met zijn oom Jan Piers, die als president-commissaris zijn grote steun was. Op zulke dagen moet hij meer dan 40 km gelopen hebben.
In 1897 trouwde hij en ging hij in Erica in en nieuw gebouwd huis wonen en kantoor houden. Verbetering in het vervoer kwam eerst tot stand ruim na de eeuwwisseling met de aanschaf van een nieuw transportmiddel, de zogenaamde 'fiets'. De NV floreerde: in de eerste 50 jaar werd er per aandeel van f 700,- per jaar f 126,- dividend uitgekeerd. De jaarvergaderingen groeiden uit tot jaarlijkse familiereünieën.

Toen zijn dochter Henderika trouwde met Heim Bodde Bouman, toen surnumerair van 's Rijks belastingen, gaf dit hilariteit bij de familie Van der Sluis, wetende dat Alle Wytzes een hartgrondige hekel had aan het betalen van belastingen. In 1942 volgde Bodde Bouman zijn schoonvader op als directeur, in 1969 werd de NV geliquideerd.


Alle Wytzes van der Sluis


4.1.5.1.4
JAN WYTZES, vervener te Appelscha

6-5-1867 Appelscha - 24-12-1930 Leiden
x Jacobje Reitsma, Ooststellingwerf 23-7-1895
3-11-1870 Appelscha - 8-10-1926 Klazienaveen
dv Gerben Abele Reitsma en Martje Jans van Weperen

1. Martje 20-9-1897 Appelscha - 7-8-1975 Den Haag, x Johannes Dirk van Roon, chemisch fabrikant, Emmen 6-3-1922
2. Joukje 26-3-1900 Appelscha - 20-9-1966 Den Haag, x Pieter Lambertus van Boven, hoofdinspecteur brandweerwezen, Emmen 21-6-1922
3. Wytze Alles 19-1-1904 Klazienaveen - 3-6-1967 Waalwijk, x Nantje Zweep, Leiden 31-1-1940

    

links: Jacobje Reitsma en Jan Wytzes
rechts: vlnr: Martje Jans, twee onbekenden, Jacobje Reitsma, Joukje Jans, Jan Wytzes; voor: Wytze Alles

4.1.5.1.7
AUKE WYTZES, schout-bij-nacht

31-10-1870 Appelscha - 22-2-1941 Voorburg
x Hendrika Antonia du Marchie Servaas, Amsterdam 9-4-1903
10-9-1875 Amsterdam - 24-7-1936 Voorburg
dv Gideon Jan du Marchie Servaas en Maria Johanna Verploegh

1. Maria Johanna 8-1-1904 Den Helder - 9-1-1929 Den Haag, x Jhr. Hendrik Albert van Foreest, vice-admiraal, Den Helder 23-9-1926
2. Joukje 12-2-1907 Den Helder - 28-3-1912 Soerabaja

Zijn eigenzinnig gedrag en gebrek aan ontzag voor zijn superieuren stonden een nog grotere carrière van Auke Wytzes in de weg. Zo liet hij zich bij een vergadering op het Ministerie van Oorlog vergezellen van een luitenant die als zijn secretaris optrad. Auke Wytzes verklaarde, dat hij op deze manier het besprokene zou kunnen nalezen. Het vertrouwen in de secretaris van het ministerie was blijkbaar niet zo groot.