Elfde generatie
Kinderen Wytze Arends van der Sluis (1837 - 1924)


4.1.6.1.1
ELISABETH WYTZES

8-10-1870 Terwispel - 15-7-1960 Ureterp
ongehuwd

1. Wytze 27-12-1893 - 7-1-1894 Lippenhuizen

Na de dood van Elisabeth Wytzes is de volgende staat opgemaakt: De ondergetekende, Jan Bijlsma, beëdigd makelaar en taxateur in roerende goederen, wonende te Gorredijk, verklaart te hebben gewaardeerd de volgende roerende goederen, behorende tot de nalatenschap van mej. E.van der Sluis, gewoond hebbende te Ureterp en aldaar overleden 15 juli 1960, t.w.: een gouden oorijzer met knoppen f 159.-, zilveren schaar f 10.-, twee zilveren knipjes f 6.-, oude zilveren ketting f 1.25, zilveren munten f 7.-, gebroken roomlepel f 1.-, totaal f 184.25

Elisabeth Wytzes, rechts met zuster Hylkje

4.1.6.1.2
AREND WYTZES, boer te Lippenhuizen

14-3-1872 Kortezwaag - 4-3-1946 Jubbega
x Klaske Berends Jansma, Opsterland 19-5-1899
6-3-1674 Nijega - 20-10-1951 Jubbega
dv Berend Jansma en Antje van der Schaaf

1. Wytze 18-2-1900 - 17-11-1909 Lippenhuizen
2. Anna 5-11-1901 Lippenhuizen - 20-6-1962 De Veenhoop, x Andries Helfrich, boer, Opsterland 6-5-1926
3. Berend 21-3-1905 Lippenhuizen - 14-7-1961 Heerenveen, boekhouder
4. Geeltje 6-7-1911 Lippenhuizen - 23-3-2005 Heerenveen, x Marten Bouma, boer, Opsterland 8-2-1940


links: Berend, Arend Wytzes, Anna, Klaske Jansma en Geeltje
rechts: schoolfoto van de jong overleden Wytze

4.1.6.1.3
YTJE WYTZES

4-9-1673 Terwispel - 28-9-1966 Hemrik
x Jan Hinkes de Kleine, arbeider, Opsterland 10-5-1901
2-7-1870 Bakkeveen - 4-1-1907 Jubbega
zv Hinke Jans de Kleine en Hendrikje Jans Sikkema

Uit dit huwelijk: 1. Hendrikje (1902) x Roelof van der Linde 2. Wijtze (1905) x IJbeltje van der Schaaf, Utrecht


Ytje Wytzes met zoon Wytze en dochter Hendrikje de Kleine

4.1.6.1.4
HYLKJEN WYTZES

14-6-1875 Terwispel - 20-9-1959 Kortezwaag
x Gosse Koopmans, arbeider, Opsterland 15-5-1903
15-11-1870 Lippenhuizen - 11-6-1938 Lippenhuizen
zv Ernst Jans Koopmans en Albertje Wijtzes Binsma

Uit dit huwelijk: 1. Antje (1905) x Roel Johannes Jelsma, Nijeberkoop 2. Geelke (1908-1998) x Jacob A. van Seijen


Hylkjen Wytzes met echtgenoot Gosse Koopmans
en dochters Antje en Geelke

4.1.6.1.6
GEELE WYTZES, boer te Lippenhuizen

13-4-1877 Kortezwaag - 14-12-1930 Lippenhuizen
x Gerritje de Vries, Opsterland 5-5-1904
28-9-1878 Kortezwaag - 23-3-1928 Terband
dv Aize Lommes de Vries en Jacobje Tjeerds Peper

1. Geeltje 17-2-1905 Lippenhuizen - 11-10-1989 Drachten, x Jacob Jans van der Sluis, boer te Hemrik, Opsterland 10-5-1928
2. Aize 7-2-1908 Lippenhuizen - 31-12-2008 Beetsterzwaag, boer te Lippenhuizen, x Klaaske Nijdam, Opsterland 4-8-1932
3. Wytze 27-5-1912 Lippenhuizen - 1-4-2007 Oosterwolde, x Hendrikje Kromkamp, Ooststellingwerf 22-5-1943
4. Gauke 19-12-1917 Lippenhuizen - 12-1-2007 Heerenveen, leraar tuinbouwonderwijs, x Trijntje Nijholt, Ooststellingwerf 2-6-1945


Geele Wytzes en Gerritje de Vries