Elfde generatie
Kinderen Wobbe Alles van der Sluis (1841 - 1878)


4.3.1.3.2
ANNA WOBBES

3-9-1869 Hemrik - 24-4-1963 Apeldoorn
ongehuwd


4.3.1.3.3
FOKJE WOBBES

13-10-1871 Hemrik - 27-7-1946 Apeldoorn
x Alle Thedus Posthuma, kweker, Opsterland 13-8-1900
1-5-1871 Oosterwolde - 23-10-1945 Apeldoorn
zv Suardus Engberts Posthuma en Eelkjen Ernstes Dijk

Uit dit huwelijk: 1. Eelkjen (1902-1983), directrice huishoudschool, x Gerben Abele Posthuma 2. Jacoba (1905-1982), pensionhoudster 3. Suardus Wibbo (1908-1981), sigarenwinkelier

4.3.1.3.4
KORNELIS WOBBES, boer te Lippenhuizen

20-10-1873 Hemrik - 19-11-1940 Wijnjeterp
ongehuwd

Kornelis Wobbes was zeker tien jaar in dienst op de boerderij van zijn tante Doetje Kornelis Velde, weduwe van Pier Teijes Hemrika. Hij werkte daar voor kost en inwoning, samen met Jan Durks Minkema. In 1921 werd bij de notaris vastgelegd dat de boerin fl. 10.000 aan Kornelis en fl. 5000 aan Minkema schuldig was wegens niet-uitgekeerd loon. De gezamenlijke bedoelingen werden duidelijk toen beide mannen na de dood van Doetje in 1924 de boerderij op de Trijehoek onder Lippenhuizen erfden. Om hun verdiende loon eindelijk in handen te krijgen namen ze een hypotheek op de boerderij. Het bedrijf werd door beiden voortgezet, maar een aantal boedelscheidingen en schuldverklaringen later blijkt dat beide in zware financiële problemen waren gekomen. Omdat hun schuldeiser haar geld wilde zien, moest de boerderij worden verkocht.
Een nieuw gestart bedrijf in Hoornsterzwaag bood ook geen soelaas. Kornelis werd uiteindelijk failliet verklaard.

4.3.1.3.5
IDSKE WOBBES, zuiveldirecteur te Buren

9-1-1876 Hemrik - 22-6-1946 Buren
x Gerharda Jansje Bonhof, Culemborg 6-12-1905
21-11-1880 Culemborg - 11-6-1956 Buren
dv Derk Bonhof en Johanna Wouterina Vermeulen

1. Jacobje Johanna 19-1-1907 Buren - 4-3-1976 Buren, onderwijzeres
2. Johanna Wouterina 26-3-1913 Buren - 29-7-1997 Buren, notarisklerk

vlnr: Idske Wobbes, Jansje Bonhof, Jacobje, Johanna

4.3.1.3.7
GEESKE WOBBES

24-8-1877 Hemrik - 3-3-1952 Groningen
x Ernst Posthuma, koopman, Smilde 13-11-1916
15-9-1862 Oosterwolde - 17-6-1938 Oosterwolde
zv Suardus Engberts Posthuma en Eelkjen Ernstes Dijk

Uit dit huwelijk: 1. Jacoba Wobbina (1920-2014)