Elfde generatie
Kinderen Wobbe Alles van der Sluis (1841 - 1878)


4.3.1.3.2
ANNA WOBBES

3-9-1869 Hemrik - 24-4-1963 Apeldoorn
ongehuwd


4.3.1.3.3
FOKJE WOBBES

13-10-1871 Hemrik - 27-7-1946 Apeldoorn
x Alle Thedus Posthuma, kweker, Opsterland 13-8-1900
1-5-1871 Oosterwolde - 23-10-1945 Apeldoorn
zv Suardus Engberts Posthuma en Eelkjen Ernstes Dijk

Uit dit huwelijk: 1. Eelkjen (1902-1983), directrice huishoudschool, x Gerben Abele Posthuma 2. Jacoba (1905-1982), pensionhoudster 3. Suardus Wibbo (1908-1981), sigarenwinkelier

4.3.1.3.4
KORNELIS WOBBES, boer te Wijnjeterp

20-10-1873 Hemrik - 19-11-1940 Wijnjeterp
ongehuwd


4.3.1.3.5
IDSKE WOBBES, zuiveldirecteur te Buren

9-1-1876 Hemrik - 22-6-1946 Buren
x Gerharda Jansje Bonhof, Culemborg 6-12-1905
21-11-1880 Culemborg - 11-6-1956 Buren
dv Derk Bonhof en Johanna Wouterina Vermeulen

1. Jacobje Johanna 19-1-1907 Buren - 4-3-1976 Buren, onderwijzeres
2. Johanna Wouterina 26-3-1913 Buren - 29-7-1997 Buren, notarisklerk

vlnr: Idske Wobbes, Jansje Bonhof, Jacobje, Johanna

4.3.1.3.7
GEESKE WOBBES

24-8-1877 Hemrik - 3-3-1952 Groningen
x Ernst Posthuma, koopman, Smilde 13-11-1916
15-9-1862 Oosterwolde - 17-6-1938 Oosterwolde
zv Suardus Engberts Posthuma en Eelkjen Ernstes Dijk

Uit dit huwelijk: 1. Jacoba Wobbina (1920-2014)