Elfde generatie
Kinderen Luitzen Arends van der Sluis (1859 - 1941)


4.1.6.12.1
TJALLE LUITZENS, docent lerarenopleiding Den Haag

5-4-1890 Luxwoude - 25-5-1970 Den Haag
x Liefke Arjens Posthumus, Aengwirden 28-12-1918
1-4-1892 Luinjeberd - 14-8-1967 Den Haag
dv Arjen Posthumus en Jantje Krol

1. Luitzen 21-12-1919 Den Haag - 14-11-1983 Leeuwarden, veearts, directeur Gezondheidsdienst voor Dieren, x Elisabeth Westerhuis, Utrecht 8-11-1945
2. Johanna 2-6-1922 Den Haag - 1-2-2011 Carlisle, Penn., USA, lerares nijverheidsonderwijs, x Petrus Johannes Wirth, officier Kon. Ned. Marine, Den Haag 11-6-1946
3. Jeltje 26-4-1925 Den Haag, lerares lichamelijke opvoeding, x Simon Barreveld, leraar lich. opv., Den Haag 22-8-1949
4. Adriana Hendrika Elisabeth 19-9-1927 Den Haag - 3-3-1979 Haren, angliste, x Johannes Lanjouw, anesthesist, Groningen 18-12-1956
5. Arjen Johannes 28-12-1931 Den Haag, landbouwkundig ingenieur in Mexico, x Mariana Yampolsky, fotografe en illustratrice, Mexico City 31-7-1967


Tjalle Luitzens en Liefke Posthumus

4.1.6.12.2
ARENT LUITZENS, boer te Terwispel

9-1-1892 Luxwoude - 8-2-1981 Heerenveen
x Wikje van Bruggen, Opsterland 9-5-1922
19-8-1897 Terwispel - 10-3-1975 Terwispel
dv Willem van Bruggen en Maaike Popkema

1. Maaike 22-4-1923 Terwispel - 31-10-2009 Drachten, x Klaas Berga, boer te Ureterp, Opsterland 14-5-1947
2. Jeltje 21-10-1924 Terwispel - 3-7-1990 Drachten
3. Willemke 24-11-1925 Terwispel - 23-1-1966 Leeuwarden, x Rinze Comello, zuiveldirecteur, Opsterland 23-4-1949
4. Luitzen 11-1-1928 Terwispel - 12-8-2006 Wolvega, boer te Nieuwehorne, x Maartje de Bruin, Opsterland 21-7-1955

4.1.6.12.3
MINKE LUITZENS

30-7-1893 Lippenhuizen - 19-1-1944 Wijnjeterp
x Alle de Boer, boer, Marum 30-9-1921
1-10-1889 Niebert - 15-4-1969 Wijnjeterp
zv Pieter Liekel de Boer en Grietje Wiersema

Uit dit huwelijk: 1. Piet (1923-1996) x Jantje van Weperen, Lippenhuizen 2. Luitzen (1924-1964) x K. de Boer, Hemrik 3. Liekel (1926) x Aaltje Uithof, Wijnjeterp 4. Grietje (1928-1994) x Jan Heeroma, Fochteloo

4.1.6.12.4
WYTZE LUITZENS, boer te Nieuwehorne

8-10-1896 Lippenhuizen - 27-11-1967 Nieuwehorne
x Klaaske Nieuwland, Opsterland 16-5-1928
19-7-1900 Wijnjeterp - 11-1-1988 Heerenveen
dv Rienk Nieuwland en Hiltje Veenstra

1. Luitzen 1-5-1929 Oudehorne, directeur gemeentelijke dienst te Voorburg, x Antje de Glee, Heerenveen 17-2-1949, x Cornelia Jenken, Nederhorst den Berg 7-2-1963
2. Hiltje 8-2-1932 Oudehorne - 6-5-2014 Nieuwehorne, te Nieuwehorne, x Riekele Hoekstra, boer, Heerenveen 4-9-1952
3. Rienk 8-2-1935 Oudehorne, boer te Bontebok, x Janna Woudstra, Heerenveen 22-11-1962


vlnr: Hiltje, Klaaske Nieuwland, Rienk, Wytze Luitzens, Luitzen

4.1.6.12.5
TAMME LUITZENS, boer te Nieuwehorne

30-6-1898 Terwispel - 13-11-1972 Gorredijk
x Trijntje Pel, Schoterland 7-5-1927
20-7-1903 Terwispel - 28-4-1996 Heerenveen
dv Jacob Wiegers Pel en Meintje Elles Welles


4.1.6.12.6
JACOB LUITZENS, boer te Nieuwehorne

16-2-1900 Terwispel - 20-8-1980 Heerenveen
x Hiltje de Jong, Opsterland 23-5-1929
27-1-1905 Ureterp - 24-5-1979 Gorredijk
dv Hans de Jong en Grietje Postma

1. Luitzen Jacob 7-8-1930 Kortezwaag - 12-9-1981 Wommels, x Hinke van der Weide, Opsterland 11-5-1957
2. Griet 18-7-1932 Kortezwaag, x Jan Klaver, boer te Hoornsterzwaag, Opsterland 12-5-1955
3. Hans 20-8-1937 Kortezwaag - 1-4-1993 Gorredijk, boer, x Antje Oosterloo, Opsterland 9-5-1962

4.1.6.12.7
HYLKJE LUITZENS

5-4-1903 Terwispel - 26-4-1934 Leeuwarden
x Binne Houwing, boer, Opsterland 16-5-1928
11-4-1903 Kortezwaag - 15-8-1986 Gorredijk
zv Jan Foppe Houwing en Saakje Binsma
x (2) Fokje de Vries

Uit dit huwelijk: 1. Saakje (1929) x Wiebe Eppinga, Monroe (Wash. USA) 2. Jeltje (1932)

4.1.6.12.8
KORNELIS LUITZENS, boer te Kortezwaag

21-4-1906 Terwispel - 24-7-1984 Gorredijk
x Iskje Jelsma, Opsterland 21-5-1931
30-6-1906 Ureterp - 15-1-1995 Gorredijk
dv Engbert Jelsma en Hylkje de Haan

1. Hylkje 24-8-1934 Kortezwaag, x Lammert van der Weide, boer te Gorredijk, Opsterland 2-5-1958