Elfde generatie
Kinderen Jan Arends van der Sluis (1849 - 1925)


4.1.6.6.1
HYLKJE JANS

14-12-1874 Gorredijk - 28-1-1954 Langezwaag
x Fedde Jochems Bosma, kastelein, Opsterland 19-5-1899
29-9-1874 Nieuwehorne - 13-12-1909 Kortezwaag
zv Jochem Bonnes Bosma en Klaaske Feddes Wedman
x Gerrit Gooitzens Bosma, Opsterland 5-3-1914
25-12-1868 Langezwaag - 31-1-1956 Balkbrug
zv Gooitzen Uilkes Bosma en Pietje Gerrits Akkerman

Uit het eerste huwelijk: 1. Jochum (1901), Langezwaag 2. Jan (1904)


Gerrit Bosma en Hylkje Jans

4.1.6.6.2
TRIJNTJE JANS

2-4-1877 Gorredijk - 22-1-1964 Groningen
x Harm Hendriks Mulder, zuiveldirecteur, Oosterhesselen 6-6-1907
1-3-1880 Sleen - 4-1-1965 Groningen
zv Hendrik Mulder en Grietje Hidding

Uit dit huwelijk: 1. Hendrik (1907-1993), hoogleraar zuivelbereiding Wageningen, x Grietje Boerema


Harm Mulder, Hendrik en Trijntje Jans

4.1.6.6.3
JOHANNA JANS

26-8-1879 Gorredijk - 9-6-1953 Sneek
x Cornelis Paulus' Zeeman, predikant, Lemsterland 23-11-1904
10-9-1878 Lemmer - 18-9-1932 Vollenhove
zv Paulus Zeeman en Aaltje Cornelis' Bakker

Uit dit huwelijk: 1. Alida Paulina (1908-1930) 2. Joukje (1909) x Willy Alfred Fichtmüller, Amsterdam 3. Paul Dirk (1910-1920) 4. Janna Arendina (1915) x Gosse Kaastra, predikant te Sexbierum, Oosthem en Amerongen

Cornelis Zeeman stond als predikant te Vrouwenparochie, Haskerhorne en Vollenhove.


Johanna Jans

4.1.6.4.4
ARENT JANS, timmerman te Gorredijk

10-11-1884 Gorredijk - 19-3-1922 Gorredijk
x Feikje Tjeerds van Zwol, Opsterland 15-4-1910
8-6-1888 Terwispel - 1-5-1974 Gorredijk
dv Tjeerd Feitzes van Zwol en Sijke Sytzes Sytsma

1. Jan 15-8-1910 Kortezwaag - 13-11-1968 Gorredijk, architect, x Saakje Teijes van der Sluis, Opsterland 3-1-1935
2. Sijke 26-3-1914 Gorredijk - 27-2-1996 Drachten, huishoudster te Gorredijk


Arent Jans van der Sluis