Elfde generatie
Kinderen Jacob Jans van der Sluis (1850 - 1944)


4.1.12.2.1
DOETJE JACOBS

28-2-1873 Siegerswoude - 5-12-1952 Donkerbroek
x Fokke Heida, boer, Opsterland 16-5-1902
10-2-1875 Hoornsterzwaag - 27-12-1941 Donkerbroek
zv Roelof Fokkes Heida en Metje Sietzes Landmeter

Uit dit huwelijk: 1. Roelof (1903-1973) x Jantje de Boer, Donkerbroek 2. Jacob (1904) 3. Rinske (1906) x Jacob de Vries 4. Jan (1909)

4.1.12.2.2
JAN JACOBS, boer te Jubbega en Hemrik

14-8-1874 Siegerswoude - 8-1-1928 Hemrik
x Anke Hoogeveen, Opsterland 9-5-1902
26-10-1877 Lippenhuizen - 5-12-1947 Drachten
dv Jippe Jacobs Hoogeveen en Jeltje Tjibbes Smits

1. Jacob 11-6-1903 Jubbega - 17-10-1990 Drachten, boer te Hemrik, x Geeltje Geeles van der Sluis, Opsterland 10-5-1928
2. Jeltje 14-9-1904 Jubbega - 6-3-2003 Oosterwolde, x Sjoerd Eppinga, aannemer, Opsterland 30-5-1929
3. Rinskje 25-12-1906 Jubbega - 15-1-2002 Ureterp, x Hinne de Boer, medewerker makelaarskantoor, Smallingerland 9-5-1930
4. Bontje 19-9-1908 Jubbega - 28-5-1910 Jubbega
5. Jippe 26-12-1911 Jubbega, onderwijzer te Apeldoorn x Aaltje Kloosterman, Smallingerland 4-8-1938
6. Bontje 2-5-1915 Jubbega - 7-10-1995 Drachten, onderwijzeres
7. Wiebe 13-10-1919 Hemrik - 25-8-1998 IJhorst, hoofd der school, x Boukje Jacoba de Jong, Smallingerland 12-12-1944


Jan Jacobs van der Sluis en Anke Jippes Hoogeveen


Foto t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest van Jan Jacobs en Anke Jippes Hoogeveen vlnr: Bontje, Jippe, Jeltje, Jacob, Rinskje, Wiebe

4.1.12.2.3
JOUKJE JACOBS

8-1-1877 Hemrik - 29-8-1907 Hemrik
x Date de Jong, machinist-stoker, Opsterland 2-6-1904
19-9-1878 Kooten - 5-6-1950 Hemrik
zv Wiebe Lammerts de Jong en Anna Dates Fokkema

Uit dit huwelijk: 1. Anna Rinskje (1905)

4.1.12.2.4
WIEBE JACOBS, burgemeester te Goor

30-12-1881 Hemrik - 16-9-1963 Almelo
x Bontje Hoogeveen, Opsterland 8-5-1908
2-5-1881 Lippenhuizen - 27-12-1960 Almelo
dv Jippe Jacobs Hoogeveen en Jeltje Tjibbes Smits

1. Jeltje 23-3-1910 Amsterdam, x Hendrik Frederik Meijer, architect te Amsterdam, Goor 23-6-1936
2. Jacob 8-6-1915 Amsterdam - 28-6-1934 Goor

Wiebe Jacobs begon als onderwijzer in Lippenhuizen en later in Amsterdam. Hij werd lid van de SDAP en zat in de redactie van 'De Blauwe Vaan'. Vanuit Amsterdam vertrok hij naar Almelo waar hij zeer actief was in de socialistische beweging en de drankbestrijding. Hij werd lid van Provinciale Staten in 1923 en werd in 1925 tot lid van de Tweede Kamer gekozen, dit lidmaatschap bekleedde hij tot 1946. Hij was landbouwdeskundige voor zijn partij. In 1926 werd hij benoemd tot burgemeester van Goor, welk ambt hij tot 1947 heeft bekleed.
Een van de zaken waar hij voor streed was de afschaffing van de verhooggelden. Bij een verkoping kon de hoogste inschrijver als eerst zijn bod verhogen, hij verdiende daarmee zo'n 20% van het verhoogde bedrag. Was men zo gelukkig dat het totaal weer verhoogd werd, dan had men flink wat verdiend.
Zie hier voor meer informatie.

4.1.12.2.5
JANKE JACOBA JACOBS, onderwijzeres

2-6-1884 Hemrik - 6-8-1973 Leidschendam
ongehuwd


4.1.12.2.6
ALLE JACOBS, hoofd der school te Groningen

3-7-1892 Hemrik - 11-6-1947 Groningen
x Janna Schuurman, Opsterland 27-9-1918
2-9-1896 Drachtster-Compagnie - 13-7-1984 Voorburg
dv Klaas Schuurman en Toltsje Weening

1. Jacob 8-7-1919 Donkerbroek, administrateur te Den Haag, x Lilian Beatrix Verstraten, Voorburg 19-4-1962
2. Tollina 23-7-1924 Donkerbroek, te Minneapolis, x Carel Schroeder, meubelmaker, Den Haag 12-5-1948, x Lloyd Carlson, technicus vliegtuigfabriek, Minneapolis 5-8-1978