Elfde generatie
Kinderen Douwe Pieters van der Sluis (1854 - 1937)


4.1.10.7.2
FOEKJE MARTJE DOUWES

4-8-1885 Dronrijp, te Assen
x Haantje Bergsma, kaasmaker, Menaldumadeel 25-5-1905
14-5-1879 Achlum - 17-1-1908 Achlum
zv Hessel Ysbrands Bergsma. en Aafke Klazes Godijk

Uit dit huwelijk: 1. Hantje (1908-1958) x Albert Kammer

achter: Foekje Martje Bergsma-van der Sluis en dochter Hantje Bergsma
voor: Douwe Pieters van der Sluis

4.1.10.7.3
MARTJE DOUWES

21-4-1889 Dronrijp - 30-8-1975 Leeuwarden
x Bote van der Wal, timmerman, Leeuwarden 24-12-1910
2-5-1887 Menaldum - 15-4-1969 Leeuwarden
zv Pieter Bote van der Wal en Bondina de Boer

Uit dit huwelijk: 1. Pieter Bote (1911) 2. Douwe (1913) x Edith Hendrika Soffner, x Alida Diks, KNIL-militair 3. Bondina (1918-2003) x Wiebe Franconi, Leeuwarden 4. Bote (1927-2009) x Jeltje Lokke Kempenaar, Leeuwarden

Zie voor meer informatie over leven en militaire loopbaan van Douwe van der Wal de site Groenegraf en KRL-museum.