Elfde generatie
Kinderen Berent Alles van der Sluis (1864 - 1952)


4.5.3.5.1
ALLE LUCIUS BERENTS, arts te Schagen

1-5-1896 Akkerwoude - 8-8-1979 Schagen
x Anna Jacoba Bakker, Ferwerderadeel 7-6-1926
8-10-1899 Murmerwoude - 11-6-1981 Schagen
dv Klaas Bakker en Elisabeth Damsté

1. Berent 15-8-1928 Schagen - 6-2-2007 Westerbork, arts te Schagen, x Aletta Nieuwenhuizen, Zaandam 31-3-1959, x Ingeborg Irene Anna Bloemendaal, Schagen 31-10-1980
2. Klaas 25-7-1930 Schagen - 29-9-1995 Schagen, arts te Schagen, x Yvonne Maria Titia Beck, Schagen 22-11-1975, x Piëta van Dalsum, Wieringerwaard 20-6-1992
3. Elisabeth Albertina 16-9-1935 Schagen, beeldend kunstenares te Broek in Waterland

Uit de 'Schager Courant' van 9-8-1979:

In zijn woning is gisternacht op 83-jarige leeftijd overleden dokter A.L.van der Sluis, sinds december 1924 huisarts in Schagen. Zoals hij altijd graag heeft gewild, is hij als het ware in 'het harnas' gestorven. Tot voor kort oefende hij nog praktijk uit, zij het dat hij al bezig was aan een afbouw en een deel van zijn patiënten al had overgeheveld naar zijn beide zoons.
Even voordat hij 'zich ziek meldde', begin juni, heeft hij nog het geluk gehad zijn kleinzoon zien geboren te worden. Dokter Van der Sluis is steeds een man geweest die er niet van hield langs de weg te timmeren. Hij was steeds waar hij nodig was of het nu overdag was of 's nachts. Zijn patiënten waren alles voor hem en zelfs op zijn ziekbed heeft hij zich nog met hen bezig gehouden.
A.L. van der Sluis was de derde generatie huisartsen Van der Sluis. In 1834 is zijn grootvader zijn praktijk begonnen. Zijn vader was eveneens arts zoals nu ook de beide zoons van de overledene, de vierde generatie. Bij de viering van zijn veertig- en vijftigjarig jubileum in 1964 en 1974 als huisarts is duidelijk gebleken hoe zijn grote patiëntenkring dokter Van der Sluis waardeerde. Hij heeft nog gehoopt in december zijn 55-jarig jubileum te kunnen gedenken.
Als huisarts heeft hij steeds gezorgd op de hoogte te blijven van de modernste ontwikkelingen op het terrein van de geneeskunde. In binnen- en buitenland bezocht hij congressen en studiedagen om zoals hij dan vertelde 'nog iets te kunnen leren' Hij had geen tijd voor allerlei functies, maar hij is toch nog actief bezig geweest voor het Rode Kruis (in de oorlogstijd), de kruisvereniging en de EHBO. Bekend van hem was zijn liefde voor de natuur en vooral voor de vogels. Ook kende men hem als kievitseierenzoeker. Elk voorjaar trok hij er op uit met zijn maat 'ome Hannes', voorzien van kijker en polsstok om zoals hij zei de kievitenstand te reguleren. Zijn patiënten en zijn vele vrienden, vooral ook in medische kringen, zullen dokter Van der Sluis missen en hem dankbaar gedenken. Velen zullen ongetwijfeld van de gelegenheid gebruik maken om afscheid te nemen van een huisarts zoals men er nu nog maar weinigen kent.


4.5.3.5.2
JEANNETTE HENDRIKA EVA BERENTS

24-5-1897 Akkerwoude - 6-6-1990 Bilthoven
x Pieter Johannes Vellinga, advocaat-procureur, Dantumadeel 5-5-1924
26-1-1894 Boskoop - 21-6-1975 Bilthoven
zv Jacob Vellinga en Johanna Aafke Kiers

Uit dit huwelijk: 1. Jacob Berent 2. Berent Jakob (1933-1934)


Jeannette Vellinga - van der Sluis


4.5.3.5.3
HENRIËTTE BERENTS

9-11-1901 Akkerwoude - 23-12-1999 Groningen
x Migchel Migchelsen, rijksaccountant, Dantumadeel 30-8-1934
14-12-1906 Zwolle - 16-9-1981 Groningen
zv Cornelis Migchelsen en Klaasje Foppen

Uit dit huwelijk: 1. Cornelis x Ina Dijk, Haren 2. Albertina x Jaap Spoelder, Roden 3. Hester (1940-1996) 4. Annie x Wim van der Boor, Haren 5. Rita x Fred Antonisse