Elfde generatie
Kinderen Auke Alles van der Sluis (1842 - 1921)


4.1.5.4.3
WIJTZE AUKES, vervener te Schoonoord

16-12-1869 Schoonoord - 15-12-1910 Groningen
ongehuwd

Wijtze Aukes werkte naast zijn vader in het familiebedrijf in Schoonoord.
Bij verschillende erfenissen kreeg hij in de loop der jaren veel geld en bezittingen toegewezen. Na het overlijden van zijn moeder, hij was toen vijf jaar oud, bezat hij officieel 1/12 van de veenderij en 1/4 van het gezinsvermogen. Met de dood van zijn oudere broer Alle kwam daar nog weer een deel bij. Nu zijn moeder overleden was, werd hij ook in haar plaats erfgenaam van haar ouders. Van beppe Antje Rinsema erfde hij o.a. een boerderij met land te Ureterp. Bij de boedelverdeling van Alle Jans (4.3.1) kreeg hij de helft van zijn veenderij te Appelscha, op dat moment in het geheel ruim fl. 50.000 waard.
Omdat hij niet trouwde en geen nakomelingen had, werd ook zijn erfenis weer verdeeld onder zijn vader en zijn zusters en broer van halven bedde. Het grondbezit omvatte uit de boerderij met ruim 30ha land te Ureterp, onroerend goed te Lippenhuizen en huizen en veengrond onder Emmen. Daarnaast waren er effecten te verdelen, uiteindelijk een totaalbedrag van meer dan fl. 100.000.

4.1.5.4.4
AKKE AUKES

13-1-1880 Schoonoord - 20-7-1944 Rijswijk
x Albert Herman de Boer, arts, Sleen 16-8-1915
3-10-1887 Nieuwer-Amstel - 30-4-1947 Den Haag
zv. Herman de Boer en Elisabeth van Langelaar

Uit dit huwelijk: 1. Herman (1916), directeur te Aerdenhout, x Dina Maria Delhez 2. Auke (1918) 3. Albert Herman (1923), PR-officer, x Mathilde Josine Braat

4.1.5.4.5
ANNA ALIDA AUKES, onderwijzeres te Assen

7-4-1881 Schoonoord - 11-4-1965 Assen
ongehuwd

4.1.5.4.6
ALLE AUKES, burgemeester te Rolde

16-1-1884 Schoonoord - 27-8-1973 Assen
x Siepke Kuipers, Winsum 3-12-1914
16-2-1889 Winsum - 4-11-1950 Steenwijkerwold
dv Gerhardus Kuipers en Roelfke Bos
-gescheiden-
x Grietje Reijnders, Leiden 19-4-1937
16-8-1900 Borger - 17-2-1977 Assen
dv Synco Reijnders en Rensina Gesina Meursing

uit het eerste huwelijk:
1. Auke Alles 30-10-1917 Schoonoord, te Medellin, Colombia, x Hermina M.S. Kruidenier, Mill 26-7-1945, x Elisabeth W.H. Mulder, Amsterdam 2-7-1954, x Hilda Eugenia Ochoa Saldarriaga, Medellin (Colombia) 21-4-1978
2. Hans Gerhardus 31-8-1919 Schoonoord, te Toronto, Canada, x Petronella A.E. Oosterheert, Groningen 11-7-1947
3. Albertina 1-2-1921 Schoonoord - 12-9-2015 Alkmaar, x Adrianus Jacobus Dekker, hoogleraar natuurkunde, Steenwijk 8-8-1947
uit het tweede huwelijk:
4. Jacob Jan 21-8-1938 Assen, biochemicus te Krimpen aan de IJssel, x Jopie Kruisifikx, Assen 15-4-1966
5. Synco Alles 10-2-1942 Rolde, leraar te Zutphen, x Ingrid Marion de Kruyff, Assen 21-9-1965


Siepke Kuipers ontvangt bloemen bij de verwelkoming van Alle Aukes van der Sluis als burgemeester van Rolde. Op de voorgrond de kinderen Alle, Tineke en Hans.

Om de naam van de oudste zoon is nog veel te doen geweest:
Uit de Asser Courant (1918):
Een proces om een naam.
(...) Den 30 october 1917 werd er te Sleen (Dr) geboren uit het huwelijk van den heer Alle van der Sluis en Siepke Kuipers een zoon, die de ouders wenschen te zien genoemd: Auke Alles. Die tusschennaam Alles kwam reeds sedert lange jaren in de familie Van der Sluis voor, maar ter secretarie van Sleen weigerde men de naam zoo in te schrijven. En de rechtbank te Assen bevestigde deze weigering, op grond dat de naam 'Alles' niet het karakter van een voornaam heeft, doch ook als geslachtsnaam voorkomt.
In zijn beroepsschrift voor het Hof te Leeuwarden betoogde de vader, dat oudtijds bij het veelvuldig gebruik van 's vaders naam als tusschennaam deze toch niet in de plaats kwamen van de geslachtsnamen, gelijk blijkt uit het feit dat vele bekende historische figuren naast den vadersnaam ook nog een geslachtsnaam voerden (Lourens Janszn. Koster, Michiel Adriaansz. de Ruyter, Witte Cornelisz. de With). Aangetoond werd dat de wisselende toevoeging van den tweeden naam, welke met den drager telkens wegvalt, geenerlei eigenschap heeft om een geslacht aan te geven en dat de rechtbank dus ten onrechte bezwaar gemaakt werd tegen het toelaten van voornamen eindigende op -ing, -s, -son en -zoon.
Het Hof overwoog dat het hem bekend is dat het in streken vooral in het noorden des lands van ouds gebruikelijk is den voornaam des vaders, onder toevoeging van een s, aan het kind te geven als tweede opvolgende voornaam;
dat de naam 'Alles' in de familie Van der Sluis tot dusver als voornaam verre van ongewoon was;
dat aan dergelijk gebruik van een voornaam niet in de weg kon staan, dat een vader dien voornaam als achternaam heeft aangenomen.
Op deze overwegingen vernietigde 't Hof de beslissing der Asser rechtbank met de bepaling dat de naam van het kind nog zal worden aangevuld tot 'Auke Alles van der Sluis'.