Elfde generatie
Kinderen Alle Jans van der Sluis (1856 - 1938)


4.1.12.5.1
DOETJE ALLES

22-4-1882 Langezwaag - 6-5-1957 Rauwerd
x Rinke Dijkstra, koopman, Doniawerstal 5-8-1910
16-4-1879 Langweer - 10-3-1957 Rauwerd
zv Atte Rinkes Dijkstra en Trijntje Pieters Waaijer

Uit dit huwelijk: 1. Anna (1911) x Sietze Hellinga, Rauwerd

4.1.12.5.2
DOUWE ALLES, boer te Sorremorre

19-2-1884 Langezwaag - 20-1-1957 Leeuwarden
x Foekje Pekema, Doniawerstal 8-5-1908
5-10-1884 Broek - 21-1-1975 Veenwouden
dv Sietze Wiebes Pekema en Geeske Pieters van Dijk

1. Alle 8-4-1910 Sorremorre - 27-5-1995 Grou, boer, x Meike Dijkstra, Menaldumadeel 10-5-1939
2. Geeske 9-2-1912 Sorremorre - 19-09-1997 Wergea, x Wietze Kaastra, boer te Wergea, Idaarderadeel 3-5-1934


Douwe Alles van der Sluis en Foekje Pekema

4.1.12.5.3
JAN ALLES, timmerman te Sint Nicolaasga

16-10-1885 Langezwaag - 22-5-1955 Sneek
x Reinskje Zandstra, Leeuwarderadeel 19-5-1909
10-10-1883 Langweer - 18-2-1971 Sint Nicolaasga
dv Freerk Annes Zandstra en Angenietje Tjeerds van der Leij

1. Freerk Anne 27-6-1912 Langweer - 24-11-1991 Arnhem, ingenieur Heidemij te Arnhem, x Fokjen Koopmans, Utingeradeel 30-5-1940
2. Alle 4-5-1916 Langweer - 7-2-1993 Langweer, boer te Sint Nicolaasga, x Antje van der Meer, Idaarderadeel 8-5-1941


Jan Alles van der Sluis en Reinskje Zandstra

4.1.12.5.4
FOKKE ALLES, boer onder Leeuwarden

30-7-1887 Langezwaag - 24-3-1975 Giekerk
x Sietske Hofstra, Leeuwarderadeel 22-1-1930
1-6-1893 Idaard - 11-12-1981 Leeuwarden
dv Klaas Tettes Hofstra en Hantje Walstra

1. Alle 26-1-1931 Goutum, boer te Goutum, x Martje Kuperus, Doniawerstal 2-10-1957


4.1.12.5.5
FOKJE ALLES, huishoudster

28-4-1889 Langezwaag - 20-5-1968 Leeuwarden
ongehuwd


4.1.12.5.6
JACOB ALLES, boer te Langweer

4-3-1895 Langweer - 5-4-1951 Langweer
x Pietertje van der Wal, Doniawerstal 6-5-1920
3-4-1896 Teroele - 22-3-1939 Langweer
dv Dirk Foekes van der Wal en Geeltje Bouwes Dijkstra

1. Alle 10-6-1921 Teroele - 17-3-2010 De Jouwer, boer te Langweer, x Uilkje Hoekstra, Doniawerstal 6-3-1947
2. Geeltje 18-2-1923 Teroele - 30-3-1943 Leeuwarden
3. Dirk 28-4-1929 Langweer - 21-8-2017 Weidum, boer te Poppenwier, x Anna Tjitske Jaarsma, Doniawerstal 21-5-1952


links: Jacob van der Sluis wordt, in de rol van zoon van Wilhelm Tell, door zijn zwager Rinke Dijkstra onder vuur genomen
rechts: Jacob van der Sluis en Pietertje van der Wal