Tiende generatie
Zonen Arend Wytzes van der Sluis (1815 - 1891)


4.1.6.1
WYTZE ARENDS, boer te Lippenhuizen

4-10-1837 Terwispel - 24-11-1924 Lippenhuizen
x Geelke Geeles Westerhof, Opsterland 15-5-1868
1-11-1835 Lippenhuizen - 20-9-1914 Lippenhuizen
dv Geele Pieters Westerhof en Elisabeth Tjeerds Arendsz

1. Elisabeth 8-10-1870 Terwispel
2. Arend 14-3-1872 Terwispel
3. Ytje 4-9-1873 Terwispel
4. Hylkjen 14-6-1875 Terwispel
5. Geele 14-6-1875 - 11-6-1876 Terwispel
6. Geele 13-4-1877 Kortezwaag

Wytze Arends kwam in 1877 op een boerderij van de Kerkvoogdij van Kortezwaag. Een paar jaar later gebeurde er een grote ramp: de boerderij brandde tot de grond toe af. De oorzaak van de brand was wel curieus:Tot overmaat van ramp waren de inboedel en het vee niet verzekerd. De polis van de brandverzekering was nog niet ontvangen, toentertijd was men pas verzekerd als men de polis in huis had.
Later kon hij met zijn gezin terecht op de boerderij aan de vaart te Lippenhuizen, die zijn vrouw erfde van haar ouders. Daar kon weer een nieuw veebestand worden opgebouwd, na zijn dood waren er 26 koeien en 20 stuks jongvee. De jongste zoon Geele werd opvolger op het bedrijf, hij kocht zijn broer en zusters uit voor fl. 15.000.

4.1.6.4
JACOB ARENDS, boer te Terwispel

17-12-1844 Terwispel - 7-7-1919 Terwispel
x Saakjen Teijes Hemrica, Opsterland 14-5-1869
23-4-1854 Lippenhuizen - 14-1-1900 Terwispel
dv Teije Piers Hemrica en Geelke Idskes Jongsma

1. Geelke 26-4-1871 Lippenhuizen
2. Hylkje 1-6-1873 Lippenhuizen
3. Teije 12-5-1876 Lippenhuizen


Jacob Arends van der Sluis

Jacob Arends van der Sluis was eerst boer in Lippenhuizen op een boerderij van zijn rijke schoonvader. Na diens overlijden kwam ook een flinke erfenis zijn kant op. Toen na de dood van zijn moeder de ouderlijke bezittingen werd verkocht, nam hij de boerderij en het in de directe omgeving gelegen weiland, ruim 21 ha., over voor f 14.785,-.

4.1.6.6
JAN ARENDS, timmerman te Gorredijk

6-7-1849 Terwispel - 1-12-1925 Gorredijk
x Joukje Johannes' de Boer, Opsterland 26-11-1874
4-5-1849 Kortezwaag - 8-3-1929 Terband
dv Johannes Johannes' de Boer en Trijntje Jacobs Koopmans

1. Hylkje 14-12-1874 Gorredijk
2. Trijntje 2-4-1877 Gorredijk
3. Johanna 26-8-1879 Gorredijk
4. Arent 10-4-1884 Gorredijk

Jan Arends koos voor een voor de familie nieuwe bedrijfstak, hij startte een timmerbedrijf. Zijn vader en schoonvader kochten voor hem een pand aan de Brouwerswal te Gorredijk van veenbaas Cornelis Faber voor een bedrag van fl. 1256. Het was een voorzichtige start van een uiteindelijk goed florerend bedrijf. Aan het eind van zijn leven was er een bezit van ruim fl. 83.000 te verdelen, mede door de 'vruchtbare en zeer gunstig gelegen zathe en landen te Kortezwaag' uit het bezit van de schoonfamilie.


Jan Arends van der Sluis en Joukje Joh. de Boer

4.1.6.7
KORNELIS ARENDS, koemelker, winkelier te Kortezwaag

9-3-1851 Terwispel - 11-12-1903 Kortezwaag
x Sjoukje Johannes' de Boer, Opsterland 9-6-1882
12-12-1852 Kortezwaag - 14-1-1940 Kortezwaag
dv Johannes Johannes' de Boer en Trijntje Jacobs Koopmans

1. Johannes 22-1-1883 - 24-6-1883 Kortezwaag
2. Johannes 10-4-1884 - 2-3-1889 Kortezwaag
3. Hylkje 26-5-1887 Kortezwaag
4. Johannes 16-10-1890 Kortezwaag

Hoewel de uitgangspositie van Kornelis dezelfde was als die van Jan, niet alleen dezelfde ouders maar ook dezelfde schoonouders, kende zijn leven minder vooruitgang. Met zijn vrouw dreef hij een winkel 'aan het voetpad in het Jonkersland onder Kortezwaag', met daarbij vier koeien en een geit. In 1911 werd het winkelhuis verkocht voor fl. 750. Het weiland 'genaamd het Lolleland' ter waarde van fl. 7000 werd in de familie gehouden.
In 1894 werd uit de weide van Kornelis Arends een schaap gestolen. Tegen de dief (een recidivist) wordt 'met het oog op het ernstige van dergelijke diefstallen' maar liefst twee jaar gevangenisstraf geëist.

4.1.6.8
ALLE ARENDS, administrateur zuivelfabriek te Ureterp

11-1-1853 Terwispel - 31-7-1929 Sneek
x Froukje Libbes Wiering, Opsterland 30-5-1884
31-5-1851 Ureterp - 25-5-1919 Ureterp
dv Libbe Jeens Wiering en Geelke Sytzes Reindersma

1. Hylkje 23-7-1885 Ureterp
2. Geelke 24-8-1886 Ureterp
3. Aukje 4-1-1888 Ureterp
4. Arend 12-10-1889 Ureterp
5. Libbe 5-1-1892 Ureterp
6. Jacobje 5-2-1893 Ureterp


Alle Arends van der Sluis en Froukje Wiering met hun kinderen,
vlnr: Hylkje Terpstra-van der Sluis, Johannes Terpstra, Alle Arends, Jacobje, Libbe, Froukje Wiering, Geelke, Arend, Aukje.

4.1.6.12
LUITZEN ARENDS, boer te Kortezwaag

25-7-1859 Terwispel - 29-5-1941 Kortezwaag
x Jeltje Tjalles de Jong, Opsterland 16-5-1889
3-8-1863 Kortezwaag - 14-7-1943 Kortezwaag
dv Tjalle Tammes de Jong en Minke Kornelis' Bosma

1. Tjalle 5-4-1890 Luxwoude
2. Arent 9-1-1892 Luxwoude
3. Minke 30-7-1893 Lippenhuizen
4. Wytze 8-10-1896 Lippenhuizen
5. Tamme 30-6-1898 Terwispel
6. Jacob 16-2-1900 Terwispel
7. Hylkje 5-4-1903 Terwispel
8. Kornelis 21-4-1906 Terwispel


Luitzen Arends van der Sluis en Jeltje Tjalles de Jong

Luitzen en Jeltje waren in de eerste 25 jaar van hun huwelijk huurders van boerderijen in verschillende dorpen, zoals te zien is aan de geboorteplaatsen van de kinderen. Na de geboorte van de jongste verhuisden ze nog naar buiten de provincie, naar Marum.
Toen in 1916 de 'vruchtbare en in goeden staat verkeerende sate en landen te Kortezwaag' vrijkwam van Jan Kornelis Bosma, ongehuwde oom van Jeltje, kochten zij deze van de mede-erfgenamen voor fl. 36.500. De jongste zoon Kornelis volgde hen daar op.

4.1.6.13
DOUWE ARENDS, boer te Lippenhuizen

6-6-1861 Terwispel - 14-4-1948 Lippenhuizen
x Froukje Wiegers Jongbloed, Opsterland 10-5-1907
23-9-1863 Duurswoude - 22-12-1952 Veenwouden
dv Wieger Wiegers Jongbloed en Geertje Everts Hoekstra


Douwe Arends van der Sluis en Froukje Wiegers Jongbloed

Douwe was als vrijgezelle zoon samen met zijn ouders werkzaam op de ouderlijke boerderij. Niet duidelijk is of hij na zijn huwelijk en na de aankoop van de boerderij door zijn broer Jacob dat ook gebleven is.