Tiende generatie
Dochters Jan Wytzes van der Sluis (1826 - 1908)


4.1.12.1
JANKE JANS

22-7-1848 Wijnjeterp - 3-11-1914 Groningen
x Suardus Piers van der Sluis, koopman, Opsterland 28-7-1871
27-6-1846 Hemrik - 27-7-1892 Hemrik
zv. Pier Jans van der Sluis en Hermina Suardus' Posthuma

Uit dit huwelijk: 1. Hermina (1872-1895)

Over de trouwdag van Suardus en Janke verhaalt Alle Jans in zijn dagboek: Om 1 uur zijn wij naar B.zwaag gereden om bij de trouwplegtigheid van Suardus en Janke te zijn. Van B.zwaag zijn we over H.veen naar Oranjewoud gereden, daar een poosje vertoefd en vervolgens wederom naar het H.veen, waar we een poosje hebben vertoefd, waarna wij te zamen naar huis zijn gereden, nadat we bij Ebbinge en Geeske een goede morgen hadden gezegd. De jonge lui hebben ons bij het Tolhek verlaten en zijn de laan op naar huis gewandeld.

4.1.12.4
JACOBJE JANS

1-2-1854 Wijnjeterp - 4-1-1946 Hemrik
x Pier Alles van der Sluis, koopman, Opsterland 3-6-1880
25-5-1855 Hemrik - 24-10-1921 Hemrik
zv. Alle Jans van der Sluis en Antje Wobbes Rinsema

Uit dit huwelijk: 1. Anna (1881-1970) x Pieter Niermeijer, dominee te Haren 2. Doetje (1883-1965), onderwijzeres te Amerfoort 3. Alle Jans (1885-1953), apotheker te Sneek 4. Jan Piers (1887-1967) x Wupkea Eppens, notaris te Gorredijk

4.1.12.6
SYTSKE JANS

30-11-1857 Wijnjeterp - 13-5-1937 Gorredijk
ongehuwd

Sytske verzorgde jarenlang haar beide ouders. Het feit dat zij bij de verdeling van de erfenis van Jan Wytzes tekort zou zijn gekomen wordt als een van de redenen genoemd voor de onverzoenlijke verdeling van de kinderen van Jan Wytzes in twee groepen. Een ander conflictpunt vormde het huurcontract waaronder Wytze Jans de boerderij in Terwispel, afkomstig uit de Velde-erfenis, van zijn vader had gehuurd. Sytske vormde met Wytze en Ype Jans de ene groep. Kenmerkend voor de verdeling is onderstaande foto.

Achter: Ype Jans en Aukje Westra
Midden: Richtje Gerritsma, Wytze Jans en Sytske Jans
Voor: Jan Wytzes en Corneliske van der Sluis