Tiende generatie
Dochters Arend Wytzes van der Sluis (1815 - 1891)


4.1.6.2
JACOBJEN ARENDS

16-10-1839 Terwispel - 9-2-1910 Langezwaag
x Johannes Willems Vleer, boer, Opsterland 30-5-1865
26-3-1839 Oldeboorn - 2-8-1907 Langezwaag
zv Willem Aukes Vleer en Hantje Tjerks Bottema

Uit dit huwelijk: 1. Hantje (1863-1947) x Wiebe Jacobs Walstra, x Oebele Bouma 2. Hylkjen (1864-1937) x Reinier Wiersma, x Wiebe Jellema 3. Arend (1866-1950) x Janke Braunius 4. Willem Johannes (1868-1886) 5. Janke (1870) x Hans Mulder, x Koop Vonk 6. Tjerk Johannes (1874-1874) 7. Trijntje (1877) x Andries Annes Veenstra

4.1.6.3
JANKE ARENDS

1-12-1840 Terwispel - 7-9-1927 Heerenveen
x Hendrik Pieters Groen, boer, Opsterland 28-4-1865
23-8-1836 Heerenveen - 15-6-1906 Heerenveen
zv Pieter Hendriks Groen en Elisabeth de Boer

Uit dit huwelijk: 1. Pieter (1866) 2. Aant (1867-1867) 3. Arend (1868) 4. Elizabeth (1869) x Wytze Zandstra 5. Wietze (1871-1918) x Antje van der Mei 6. Wieger (1873) x Berber Pasma, naar VS, 7. Jacob (1875) x Zwaantje Hoekstra 8. Hielkje (1877-1945) x Pieter Thees Sierdsma 9. Tietje (1878-1958) x Bernardus Holtrop 10. Bonne (1880) x Dutje Bosma 11. Jacobje (1881) x Barteld Boosman


Janke Arends van der Sluis en Hendrik Pieters Groen


Op de bovenstaande foto Janke vdS en Hendrik Groen met hun nakomelingen, gefotografeerd voor hun boerderij, bij het 40-jarig huwelijksfeest in 1905.
vlnr achter: Pieter Hendrik, Tite, Wieger x Berber Pasma (voor hem met Sytske en Hendrika), Wytse Zandstra x Elisabeth met Janke, Bonne, Jacob, Arend, Bartele Boosman x Jacobje, Wietze x Jacoba vd Mei, Hylkje. Midden: Janke Arends en Hendrik P. Groen.

4.1.6.10
DOETJE ARENDS

3-7-1856 Terwispel - 26-9-1938 Zeist
x Wiebe Kornelis Walstra, onderwijzer, Opsterland 31-7-1875
18-3-1852 Terwispel - 22-5-1917 Arnhem
zv Kornelis Wiebes Walstra en Engeltje Feddes Zwanenburg

Uit dit huwelijk: 1. Engeltje (1877) x Johannes Benjaminse 2. Fokje (1883) x Meijer 3. Kornelis (1885) x Elisabeth de Vries

Wiebe Kornelis' Walstra, die met Doetje Arends getrouwd was, was de eerste onderwijzer aan de lagere school van Nijbeets. Deze baan was een buitenkans, er werd meteen ook woonruimte aangeboden, en daarom trouwden Wiebe en Doetje op jonge leeftijd. Op de foto linksonder is duidelijk te zien dat Doetje daar nog erg jong is. Later is Wiebe Walstra nog werkzaam geweest in Drachten. Bergum en Arnhem. Hij kreeg bekendheid als mede-auteur van series schoolboeken en wandplaten als:
Het volle leven (met Ligthart en Scheepstra, tekeningen van Jetses)
Ambachten en bedrijven (met Scheepstra, 15 wandplaten)
Twintig platen voor aanschouwingsonderwijs (met Scheepstra)
Natuurkennis voor de volksschool (met Scheepstra)
Spreken en lezen (met Scheepstra en Veldkamp)


Doetje Arends, Wiebe Walstra en Engeltje

4.1.6.11
JAPKE ARENDS

1-11-1857 Terwispel - 22-8-1939 Ureterp
x Wobbe Piers Kramer, bakker, Opsterland 11-3-1887
12-11-1859 Ureterp - 27-1-1944 Ureterp
zv Pier Kornelis' Kramer en Tjitske Wobbes Rinsema

Uit dit huwelijk: 1. Tjitske (1888) x Ate Keuning 2. Pier Cornelis (1890) x Joukje de Boer