Tiende generatie
Dochters Alle Wytzes van der Sluis (1835 - 1920)


4.1.5.2
FEIKJEN ALLES

6-9-1837 Appelscha - 31-8-1919 Renkum
x Albert Jan Somer, arts, Ooststellingwerf 17-3-1864
5-7-1839 Assen - 29-5-1916 Rolde
zv Willem Somer en Geertruit Roelofs

Uit dit huwelijk: 1. Geertruida Henderika (1865-1915) 2. Willem Hendrik (1866-1866) 3. Willem Hendrik (1868-1944), wijnhandelaar x Anna Maria Wagner 4. Alle Wijtze (1869-1919), secretaris ener maatschappij in Los Angeles, x Euphrosyna Hanser 5. Albert Jan (1873-1939), koopman in boter en eieren, x Johanna Martina Uiterwijk


onbekend, Albert Jan Somer, Trui Somer en Feikjen Alles

Op 18 maart 1859 werd Albert Jan Somer door de Provinciale Geneeskundige Commissie van Drenthe geëxamineerd en toegelaten als heelmeester ten plattelande. Hij is dan bijna 20 jaar.
In 1860 treedt hij in dienst bij de gemeente Rolde waar hij na meer dan 45 dienstjaren eervol ontslag heeft gevraagd en gekregen.
De heer Somer nam hier en in wijde omtrek met veel ambitie en succes de praktijk waar en is medeoprichter van vele nuttige instellingen, zoals de Bond van Boterfabrikanten en de Boerenleenbank te Rolde.

Op 29 mei 1916 overlijdt hij. Gedurende tal van jaren nam dokter Somer hier de geneeskundige praktijk met ijver en nauwgezetheid waar. Hij heeft geen gemakkelijke werkkring gehad. Te voet, te paard of per rijtuig werden de vele, soms zeer veraf wonende patiënten bezocht. Vaak gingen de tochten langs ongebaande wegen. Ook in andere opzichten heeft de gemeente Rolde veel aan de overledene te danken. Als er iets goeds tot stand was te brengen kan men rekenen op steun en medewerking van dokter Somer.
Hij was geneesheer voor de armen en als zodanig sinds 1878 lid van de commissie bij het armbestuur. Deze commissie wordt in een vergadering van 5 mei 1881 opgeheven omdat het niet juist is dat een commissie met de kerkenraad het armbestuur uitmaakt.
Dokter Somer laat weten dat hij graag aan de armen geneeskundige hulp wil blijven geven maar dat hij hiervoor een vergoeding van f 150,00 per jaar wenst te ontvangen. In een vergadering van 15 april 1883 wordt een brief van dokter Somer van 16 december 1882 besproken waarin hij o.a. verzoekt om een jaarlijkse vergoeding van f 125,00. De kerkenraad besluit dat hieraan niet kan worden voldaan. Er is geen geld. Op 22 april 1883 vergadert de kerkenraad opnieuw. Er ligt een brief van dokter Somer waarin hij de raad voor de keus stelt of betalen of geen dienstverlening meer aan de armen zowel in als buiten het werkhuis. Dit statement leidt uiteindelijk tot een besluit in de vergadering van 24 juni 1883 dat dokter Somer zijn f 125,00 per jaar zal ontvangen.

4.1.5.3
JANKE ALLES

20-5-1840 Appelscha - 21-2-1911 Groningen
x Garmt Tonckens, veenbaas en landbouwer, Ooststellingwerf 19-4-1861
21-12-1836 Den Ham - 10-9-1910 Groningen
zv Jacobus Johannes Tonckens en Ettje Willemsen

Uit dit huwelijk: 1. Jacobus Johannes (1862-1862) 2. Aukje Ruardina (1865) x Otto Tissing, Norg 3. Jacobus Johannes (1867-1934), bierhandelaar, naar VS, x Jantje Wieringa 4. Feikje Klazina (1869) x Petrus Jans Buwalda, Delft 5. Ettina Froukje (1862-1914) x Johannes van Nispen, Onstwedde 6. Maria (1875) x te Pretoria Hendrik Louis Heyster 7. Allegonda Jeannetta (1877) x Pieter Enuma, Groningen

      
Garmt Tonckens en Janke Alles van der Sluis


4.1.5.8
KLASINA FROUKJE ALLES

16-1-1852 Appelscha - 28-3-1892 Hemrik
x Jan Piers van der Sluis, koopman, Opsterland 9-7-1876
30-3-1851 Hemrik - 14-9-1908 Apeldoorn
zv Pier Jans van der Sluis en Hermina Suardus' Posthuma

Uit dit huwelijk: 1. Pier (1877-1906), studeerde voor technisch ingenieur 2. Aukje (1879-1888) 3. Geeske Hermina (1880-1967) x Herman Albertus Somer, houthandelaar te Stadskanaal 4. Alle Sytze (1883-1975), tandarts te Utrecht, x Grietje E. Henderiks 5. Wytze Alles (1886-1968), citruskweker in Californië, x Marguerite Jackson 6. Engbert Piers (1888-1964), citruskweker in Californië, x Agnes Cullen

      
Klasina Froukje en Jan Piers van der Sluis