Tiende generatie
Ruurd Alles van der Sluis (1844 - 1923)


4.1.5.5
RUURD ALLES, arts te Akkrum

14-2-1844 Appelscha - 9-5-1923 Akkrum
x Mintje Alles van der Sluis, Opsterland 20-4-1871
3-4-1843 Hemrik - 1-2-1908 Akkrum
dv Alle Jans van der Sluis en Antje Wobbes Rinsema

1. Alle Ruardus 5-3-1873 Akkrum
2. Jan Alle 24-2-1875 Akkrum
3. Wob Thedo 16-11-1878 Akkrum

Het afgebeelde schilderij van Thomas Simon Cool toont Ruurd Alles van der Sluis toen hij ongeveer 21 jaar was en in Groningen medicijnen studeerde.Ruurd Alles werd arts in Akkrum en omliggende gebieden, inclusief Oldeboorn, Terhorne en tot halverwege Heerenveen. Hij was in dat gebied lange tijd de enige arts en vervulde tegelijkertijd ook de functie van tandarts. Ruurd Alles bezocht zijn patiënten per Utrechtse tentwagen met koetsier. Het gebeurde wel dat er een reis van een dag moest worden gemaakt.
Vaak kwamen wij bij geboorteactes de naam van Ruurd Alles tegen als aangever van het kind. Waarschijnlijk was dit omdat de vader zich dan vaak een lange reis kon besparen. Eens werd er op deze manier een vergissing gemaakt door de ambtenaar, Ruurd Alles werd geregistreerd als vader.
Nog een geboorte waarbij hij assisteerde: op een boot op een afgelegen plaats in de praktijk werd een drieling geboren. Men koos de namen Sem, Cham en Japhet voor de drie jongens. Japhet overleed na een paar dagen, maar omdat de ouders juist zijn naam zo mooi vonden zeiden zij dat dokter dan maar moest aangeven dat een van de andere twee was overleden. Ditzelfde gebeurde nog een keer. Of 'Japhet' is blijven leven vermeldt de historie niet. De burgerlijke stand van de gemeente bevestigt dit verhaal trouwens niet ...

In 1888 speelde in de gemeente Utingeradeel een netelige 'quaestie' rond de armenpraktijk waarmee Ruurd Alles was belast. Een concurrerende arts uit Oldeboorn probeerde hem met slinkse methoden zwart te maken om zo deze praktijk over te kunnen nemen. Uiteindelijk is dat hem niet gelukt en werd Ruurd Alles van alle blaam gezuiverd:Onderstaand foto's van Ruurd en Mintje van der Sluis op latere leeftijd.