Tiende generatie
Kinderen Luitzen Wytzes van der Sluis (1816 - 1886)


4.1.7.1
WYTZE LUITZENS, koopman te Franeker

7-5-1842 Hemrik - 22-2-1878 Franeker
ongehuwd


4.1.7.2
AALTJE LUITZENS

18-4-1844 Kortezwaag - 23-6-1905 Huizum
x Gerben Kappenburg, onderwijzer, Opsterland 7-5-1870
28-7-1843 Sneek - 21-5-1917 Sneek
zv Auke Gerbens Kappenburg en Grietje Djurres Kiestra

Uit dit huwelijk: 1. Grietje (1871) 2. Jetske (1873-1880)

Gerben Kappenburg is van ongeveer 1870 tot 1903 hoofd van de school te Wijnjeterp geweest. De meester en zijn vrouw worden beschreven als vriendelijke en eenvoudige mensen, die veel voor het dorp hebben gedaan. Gerben Kappenburg was meestal getooid met een zwart kalotje op het hoofd en een lange kalken pijp in de mond. In 1884 werd te Wijnjeterp een nieuwe school gebouwd, de oude was zo slecht dat de leerlingen bij stormweer het gebouw moesten verlaten in verband met instortingsgevaar. Het terrein voor deze bouw werd aangekocht van Job Engberts Posthuma voor f450,-. Aan deze school werd de dochter van Gerben en Aaltje, Grietje, toen onderwijzeres.

4.1.7.3
WOBBE LUITZENS, koemelker te Kortezwaag

17-3-1847 Kortezwaag - 10-1-1897 Kortezwaag
ongehuwd

4.1.7.4
JANKE LUITZENS, boerin te Wijnjeterp

14-2-1849 Kortezwaag - 7-3-1941 Kortezwaag
ongehuwd

4.1.7.5
JILT LUITZENS, boer te Wijnjeterp

9-1-1852 Kortezwaag - 3-1-1936 Wijnjeterp
ongehuwd

Jilt en Janke waren samen boer op een 'spultsje' in Wijnjeterp.

4.1.7.6
MARTJE LUITZENS

13-6-1855 Wijnjeterp - 28-3-1935 Groningen
x Minze Jansma, onderwijzer, Opsterland 3-6-1887
1-10-1859 Akkerwoude - 26-7-1950 Groningen
zv Jacob Taekes Jansma en Adriaantje Minzes Sijtsma

Uit dit huwelijk: 1. Minze Adriaan Jakob (1888) arts te Groningen, Tannetje W. Puijpe 2. Wobbe Jilt (1892), arts te Aduard, x Blanche W.J. de Smidt


Martje Luitzens van der Sluis en Minze Jansma