Tiende generatie
Kinderen Alle en Binne Harkes van der Sluis


3.9.5.1
SOPHIA ALLES, kleedster in Frankrijk

26-4-1865 Gorredijk - 28-3-1949 Parijs
x Tito Jean Antoine Codecasa, chauffeur, Parijs 10-3-1906
25-3-1857 Florence - 11-3-1924 Neuvy-s-Loire
zv Raphael Codecasa en Agnes Lenzi

1. Raphael (1893-1966) x Jeanne Cannet 2. Jeanne Alexandrine Sophie (1895-1979) x Marcel Boileau

Het heeft veel moeite en enig geluk gekost om achter de gegevens van Sophia van der Sluis te komen. Op 4-8-1887 vestigde zij zich in Amsterdam en vertrok daar op 30-4-1892 naar Dordrecht, waar zij dienstbode werd in het kinderziekenhuis. Op 21-9-1892 vertrok ze weer naar Amsterdam, maar verbleef daar niet lang: op 16-8-1893 werd in Asnière (Fr) een zoon geboren, Raphael, en op 6-4-1895 in Enghien-les-Bains een dochter, Jeanne Alexandrine Sophie.

Sophia Alles van der Sluis heeft een tijdlang als kleedster in het gezelschap van de bekende actrice Sarah Bernhardt gewerkt.
Uit de correspondentie van Sophia en haar zuster Feikje blijkt, dat haar dochter later een hotel had in Neuvy-surLoire, het Hôtel de la Paix. Het inwinnen van inlichtingen bij de Burgerlijke Stand van die plaats leverde weinig op zodat in arren moede werd besloten een brief naar het hotel te sturen in de hoop dat het nog bestond en dat er nog familieleden woonden. Bijna een half jaar lang werd niets vernomen, toen ontvingen we een brief van madame Soulès-Boileau uit Parijs, een kleindochter van Sophia. Het bleek dat haar man, op weg naar een begrafenis, een kopje koffie was gaan drinken in het hotel,waar zijn vrouw geboren was. Daar raakte hij in gesprek met de huidige hotelhouder, die hem vertelde van de brief. Zo kwam de brief toch nog op de juiste plaats terecht.

Mevrouw Soulès schrijft, dat haar grootmoeder vaak over Nederland sprak en vertelde dat ze als klein meisje de pijpen van haar ooms mocht aansteken. In feite heeft Sophia de beide kinderen van haar dochter Jeanne Boileau-Codecasa, Jean-Maurice en Pierrette, opgevoed omdat hun ouders het altijd zeer druk hadden met hun hotel. Vooral de periode 1937-1945 was moeilijk voor Sophia, omdat haar man toen was overleden en haar zoon en kleinzoon naar het front moesten.


links tweemaal Sophia van der Sluis, rechts Tito Codecasa


3.9.5.2
FEIKJE ALLES, naaister te Sneek

25-11-1867 Gorredijk - 20-12-1923 Sneek
ongehuwd


Feikje Alles van der Sluis, rechts, met haar schoonzuster
Henriëtte Tiggelaar en neefje Jan Jans van der Sluis


3.9.5.3
JAN ALLES, onderwijzer te Amsterdam

29-7-1879 Gorredijk - 19-3-1955 Amsterdam
x (1) Henriëtte Louise Tiggelaar, Amsterdam 1-8-1912
26-3-1885 Amsterdam - 6-8-1924 Wijk aan Zee en Duin
dv Karel Eduard Tiggelaar en Hermina de Jong
x (2) Helène Cathérine Willemsen, Amsterdam 22-12-1927
11-9-1890 Amsterdam - 8-4-1959 Amsterdam
dv Hermanus Bernardus Willemsen en Alida Gezina van der Boon

uit het eerste huwelijk:
1. Jan 24-9-1919 Amsterdam


Jan Alles met zoon en 2e vrouw, Jan Alles van der Sluis


3.9.6.1
HARKE BINNES, gemeentesecretaris in Beemster

9-4-1871 Sloten - 27-2-1942 Heiloo
x Gerbrig Brandsma, Sloten 8-11-1902
5-5-1867 Balk - 11-9-1951 Heiloo
dv Wiebe Brandsma en Anna Maria Goedkoop

1. Detje Anna Maria 27-12-1903 Beemster