Alle Sjoerds (1530 - 1595)


ALLE SJOERDS, boer te Terwispel

geb. rond 1530 Terwispel - overl. voor 1600

1. Sioerd geb. rond 1556
2. Eebele geb. rond 1558
3. Rijeu geb. rond 1562

Alle Sjoerds wordt genoemd (als Alle Sywrdts) in de belastingregisters van de Personele Impositie, een belastingkohier uit 1578, van Opsterland. Het betreft hier een belasting op het dragen van zijden en fluwelen laken, een luxe-belasting dus. Daaruit mogen we afleiden dat Alle Sjoerds tot de (uiteraard betrekkelijke) elite van Terwispel behoorde. Hij wordt daarin aangeslagen voor 1 Car.gld.Het zeer uitgebreide nageslacht (7000 namen) van Alle Sjoerds is door Jan Piet Coehoorn vastgelegd in een dik boekwerk van elk ruim 750 bladzijden onder de titel "Hoe het in een familie kan verkeren'. Het boek is na het overlijden van Coehoorn ook in tweede druk uitgegeven: twee dikke boeken met 25000 namen! Verder zijn veel gegevens te vinden in 'Opsterland Brokken' van Van Heijningen en Jan Post.

In de Personele Impositie komen ook namen van mogelijke broers van Alle Sjoerds voor: Otte, Melle, Tyerck en Jeen Sjoerds. Omdat Eeble een zoon Otte heeft is in ieder geval Otte Sjoerds aannemelijk als broer.

De op internet voorkomende afstammingen van Alle Sjoerds uit Friese adellijke geslachten berusten geheel op fantasie.