Kinderen Sybrandus S. Posthuma (1817 - 1900)


S.4131
SUARDUS SYBRANDUS, graanhandelaar te Midlum

geb. Arum 13 febr. 1848, overl. Leeuwarden 4 april 1922
trouwt Opsterland 20 mei 1875 Piertje Hendriks van Dam
geb. Drachten 20 febr. 1851, overl. Joure 4 april 1932
dochter van Hendrik Hendriks van Dam en Jeltje Karsts van der Veen

1. Sybrandus geb. Midlum 11 april 1876, daar overl. 6 aug. 1876
2. Jeltje geb. Midlum 10 juli 1877, overl. Apeldoorn 4 jan. 1945, pensioenhoudster
3. Sybrandus geb. Midlum 10 juli 1878, daar overl. 16 aug. 1878
4. Sybrandus (Samuel) geb. Midlum 24 juli 1879, overl. Paterson, New Jersey 1959, vertegenwoordiger, trouwt Margaret Akkerman
1. Charles (1908-1966) 2. John (1909-1981) 3. Nellie (1912) 4. Robert (1914-1996) 5. Henry (1918-1968) 6. Anna (1923-1956) 7. Cornelius (1925-1948)
5. Janke geb. Midlum 27 maart 1882, overl. Rijswijk 6 mei 1966, modiste, schrijfster, trouwt Leeuwarden 23 mei 1919 Lolle Spanninga, goudsmid
6. Anna Maria geb. Midlum 12 aug. 1885, overl. Voorburg 17 dec. 1946, trouwt Leeuwarden 8 aug. 1910 Henri Gravestein, scheikundig ingenieur


Vermelding van het gezin van Samuel Posthuma in de
Amerikaanse volkstelling van 1920S.4132
PHILIPPUS SYBRANDUS, graanhandelaar te Tzummarum

geb. Arum 26 sept. 1849, overl. Tzummarum 16 okt. 1940
trouwt Franekeradeel 25 mei 1878 Jacobje Pieters Hiemstra
geb. Klooster-Lidlum 15 nov. 1850, overl. Tzummarum 29 mei 1925
dochter van Pieter Arjens Hiemstra en Wietske Franses Vellinga

1. Wietske geb. Franeker 14 maart 1879, overl. Haarlem 11 maart 1972
trouwt Barradeel 12 okt. 1905 Harke Keegstra, directeur Girokantoor
2. Sybrandus geb. Tzummarum 19 april 1880, daar overl. 16 feb. 1882
3. Heiltje geb. Tzummarum 19 april 1880, daar overl. 15 juni 1880
4. Heiltje geb. Tzummarum 19 mei 1881, daar overl. 25 mei 1886
5. Hendrikje geb. Tzummarum 5 juli 1882, daar overl. 13 okt. 1882
6. Sybrandus geb. Tzummarum 28 jan. 1886, daar overl. 14 juni 1887
7. Heiltje geb. Tzummarum 9 juni 1887, overl. Zwolle 20 nov. 1946
trouwt Barradeel 20 feb. 1915 Reinder Anema, rijksveeteeltconsulent
8. Sybrandus geb. Tzummarum 2 maart 1889, daar overl. 12 nov. 1966, graankoopman, trouwt Leeuwarderadeel 4 sept. 1920 Teuntje Statema

S.4133
ANTJE SYBRANDUS

geb. Arum 10 febr. 1851, overl. Bolsward 3 maart 1926
trouwt Bolsward 9 jan. 1881 Gerard Diederik Knetemann, stukadoor
geb. Littel (Oldenburg) 11 sept. 1852, overl. Bolsward 29 nov. 1934
zoon van Johann Friedrich Knetemann en Catharine Sophie Knetemann

1. Heinrich Friedrich (1880-1881) 2. Catharina Sophia (1881) tr. Lammert van der Schoot 3. Sybrandus (1883-1891) 4. Akke (1885-1925), Wasco Californië 5. Johan August (1889) tr. Sjoerderika Clasina de Groot 6. Heiltje (1892-1978) tr. Bartholomeus Schurer 7. Liefke (1894) tr. Pier Cornelus van der Meulen 8. Alida (1895) tr. Karel von Henning, hoenderfokker te Oldebroek

S.4135
HEILTJE SYBRANDUS

geb. Arum 6 aug. 1854, overl. Harlingen 8 aug. 1905
trouwt Wonseradeel 2 jan. 1879 Durk Foppes de Haan, opzichter
geb. Bakkeveen 28 okt. 1850, overl. Gorredijk 8 maart 1908
zoon van Foppe Egberts de Haan en Jantje Minkema
Dit huwelijk is in 1897 door scheiding ontbonden.

1. Foppe (1880) tr. Theodora Scheelings, kapitein ter koopvaardij

S.4136
CORNELIS SYBRANDUS, stukadoor te Harlingen

geb. Arum 11 dec. 1855
trouwt Lienden 1 nov. 1880 Janke Cornelis Botke
geb. Leeuwarden 23 aug. 1853, overl. Hilversum 3 okt. 1906
dochter van Cornelis Botke en Sijtske van der Molen

1. Rudolf Wilhelm Meintz geb. Harlingen 17 dec. 1886, overl. Den Haag 1 aug. 1962, huisschilder, trouwt Den Haag 3 jan. 1919 Wilhelmina van der Straaten
1. Rudolf 2. Alexander (1920) 3. Elisabeth Janke (1928-2004)
2. Cornelis Sybrandus geb. Harlingen 5 maart 1891, aannemer, overl. 28 juli 1962 Johannesburg (Z-A), trouwt Den Haag 28 mei 1913 Cornelia Johanna van Driel
1. Cornelis (1913-1965 Zuid-Afrika)
3. Akke geb. Harlingen 13 maart 1895

S.4139
ANNA JANSIENA SYBRANDUS

geb. Arum 5 jan. 1860, overl. Leeuwarden 16 dec. 1936
trouwt Franeker 3 mei 1885 Hermanus Christoffel Broersma, hoofd der school
geb. Leeuwarden 24 jan. 1853, overl. Leeuwarden 25 aug. 1921
zoon van Willem Broersma en Elizabeth Grosjean

1. Feico (1887-1905) 2. Sybrandus (1889) tr. Pierkje Koopmans

S.413.11
SYBRANDUS SYBRANDUS, graanhandelaar te Harlingen

geb. Arum 20 mei 1864, overl. Voorburg 12 nov. 1926
trouwt Harlingen 10 aug. 1890 Hendrikje van der Schoot
geb. Harlingen 30 mei 1866, overl. Vlieland 14 juli 1945
dochter van Albertus van der Schoot en Gerbrig Heiner

1. Akke geb. Harlingen 9 juli 1891, trouwt Johannes Adrianus van der Scheer, kantoorbediende Rijswijk
2. Albertus geb. Harlingen 10 feb. 1894, overl. Den Haag 1 juni 1961, schoenmaker trouwt Den Haag 13 dec. 1916 Joanna Carolina Matheuse
1. Hendriekje Catharina (1917) 2. François (1920) 3. Anna Catharina (1922) 4. Christina 1926
3. Lammert geb. Harlingen 24 feb. 1897, overl. Vlieland 18 juli 1960 trouwt Den Haag 3 juli 1918 Emma Rica van Olmen
1. Emma Rica (1918-1944) 2. Hendrikje (1919) 3. Livia (1921) 4. Akke (1922) 5. Sijbrandus (1925-1992)