Kinderen Rudolf W. Suardus Posthuma (1812 - 1858)


S.4111
SUARDUS RUDOLFS, huisknecht te Den Haag

geb. Gorredijk 21 aug. 1836, overl. Den Haag 3 maart 1918
trouwt 1. Opsterland 18 maart 1866 Trijntje Jacobs Heemstra
geb. Beetsterzwaag 13 jan. 1938
dochter van Jacob Geerts Heemstra en Imke Jans Kieviet de Jonge
trouwt 2. Den Haag 30 jan. 1895 Cornelia Wilhelmina Elshout
geb. Den Helder 26 dec. 1866, overl. Den Haag 2 aug. 1944
dochter van Petrus Johannes Elshout en Johanna Esselina Wittenberg.

1. Suardus geb. Den Haag 15 maart 1896, daar overl. 28 feb. 1966, huismeester, trouwt Delft 8 juni 1928 Frederika Johanna Velders,
1. Frederika Theodora Petronella (1928) 2. Suardus Theodorus Petrus (1930-1958) 3. Maria Engelina (1935 - 1951) 4. Roza Margaretha (1943) 5. Alfred Herbert Bramwell (1944)
2. Petrus Johannes geb. Den Haag 30 jan. 1898, daar overl 24 okt. 1918
3. Rudolf Wilhelmus geb. Den Haag 11 dec. 1899, daar overl 17 maart 1991, loodgieter, trouwt Den Haag 17 okt. 1923 Catharina van Dam
1. Rudolf Wilhelmus (1924) 2. Pieter Alexander (1926) 3. Cornelia Wilhelmina (1927) 4. Johanna (1929) 5. Catharina (1931) 6. Femmigje Dina (1932) 7. Jan (1934) 8. Willem (1935) 9. Hendrik Jan (1937) 10. Maria (1940) 11. Ella (1941) 12. Herman (1943) 13. Magdalena (1944) 14. Benjamin (1946)
4. Johanna geb. 28 sept. 1902 Den Haag.

S.4112
SYBILLA CATHARINA RUDOLFS

geb. Gorredijk 31 jan. 1838, overl. Drachten 16 dec. 1917
trouwt Smallingerland 22 mei 1870 Jan Jacobs Laverman, boekdrukker
geb. Leeuwarden 8 juni 1836, overl. Drachten 11 jan. 1911
zoon van Jacob Laverman en Martje Bock

1. Janna Maria (1871-1913), ongehuwd 2. Jacob (1872-1873) 3. Martha (1873-1950) 4. Jacob (1875-1955) tr. Antje Pieters de Zee 5. Rudolf Wilhelm (1877-1917), ongehuwd 6. Piebe Gosse (1879-1888) 7. Anna Maria (1881-1881).

S.4113
ANTJE MEINTS RUDOLFS

geb. Gorredijk 4 nov. 1839, overl. Den Haag 28 juni 1919
trouwt Wonseradeel 16 mei 1863 Gerhardus Jacobs Heemstra, hoofd der school
geb. Beetsterzwaag 10 dec. 1835, overl. Den Haag 20 sept. 1921
zoon van Jacob Geerts Heemstra en Imke Jans Kieviet de Jonge

1. Jakob (1864-1937), overl. te Nijmegen 2. Rudolph Wilhelm (1866-1919) tr. Martentje Palstra 3. Janna Maria (1869-1944), overl. te Goutum.

S.4114
BAUKJE RUDOLFS

geb. Gorredijk 24 febr. 1842, overl. 5 apr. 1924 Goutum
trouwt Smallingerland 17 mei 1866 Rinze Jans Vonk, bakker
geb. Drachten 10 mei 1838, overl. Ureterp 25 febr. 1907
zoon van Jan Ates Vonk en Sietske Rinzes van Houten

1. Janna Maria (1867-1867) x G. de Groot, Leeuwarden 2. Jan (1868) 3. Suardus (1869-1943) tr. Trientje Ypma, Ureterp 4. Rudolf Wilhelm (1870) tr. Anna de Glee, Drachtster Compagnie 5. Sietske (1873-1952) tr. Albert Pasma 6. Janna (1874-1897) 7. Maaike (1877-1955) x Jelke Mulder, Leeuwarden 8. Sibilla Catharina (1880-1976) x Hendrik van der Sluis, Wolvega.

S.4116
YFKE RUDOLFS

geb. Gorredijk 17 jan. 1847, overl. Amsterdam 1 juni 1929
trouwt Het Bildt 25 febr. 1869 Daniel Curt Canne, hoofd der school
geb. Leeuwarden 7 sept. 1855, overl. Amsterdam 28 juli 1935
zoon van Hendrik Dirk Canne en Trientje Hylkes de Wit

1. Trijntje (1869-1871) 2. Rudolf Wilhelm (1870-1931) 3. Hendrik Dirk (1872-1937) tr. Fokje Nijdam 4. Suardus (1874-1937) x Grietje de Zoete 5. Trijntje (1876-1964) x Wiebe Zoethout, Amsterdam.