Zevende generatie
Kinderen Jacobus Sikkes Posthuma (1826 - 1887)


F.3575
LYKLE JACOBUS, bouwkundige

geb. Harlingen 13 mei 1862, overl. Heemstede 5 april 1944
trouwt San Francisco 11 april 1894 Popkjen Boer
geb. Groningen 14 april 1854, overl. Zeist 2 jan. 1929
dochter van Berend Hendriks Boer en Antje Huizinga

1. Jacobus Lykle geb. Hilversum 22-2-1895, overl. Bennebroek 2-11-1968, hoofdinspecteur van politie, trouwt 1. Assen 26-6-1919 Janke de Vries, onderwijzeres, trouwt 2. Zeist 25-1-1924 Johanna Hendrika Wilders

F.3578
SIPKE JACOBUS, boer in Zuid-Afrika

geb. Harlingen 6 dec. 1870, overl. Pretoria 22 nov. 1931
trouwt Durban 7 mei 1906 Lutgertje (Lucie) Miedema
geb. Sneek 16 jan. 1871, overl. 1959
dochter van Arend Miedema en Riemke Tromp

1. Arend Jacobus Willem geb. Sulphersprings 25-2-1907, overl. Braamfontein 1972, tradesman, trouwt Maria van der Hoven
2. Jacobus Age Lykle geb. Delft 16-5-1908, overl. 10 nov. 1987 Durban, architect, trouwt N. Prigge
3. Yes Riemke geb. Ermelo 26-2-1912

Lucie Miedema is een zuster van A.S. Miedema, van wiens hand het artikel over de Posthuma's in het Genealogysk Jierboekje van 1954 is.Jakobus A.L. Posthuma