Zevende generatie
Kinderen Jacobus G. Abes Posthuma (1819)


G.1641
ABE JACOBUS (JACOBUS), bakkersknecht

geb. Leeuwarden 1 mei 1838, overl. Veenhuizen 21 juni 1896
ongehuwd

Uiteindelijk als landloper in de opvoedingskolonie Veenhuizen terechtgekomen.

G.1643
NICOLAAS (JACOBUS), rechtbankklerk te Leeuwarden

geb. Leeuwarden 8 juli 1840, daar overl. 21 dec. 1895
trouwt Aengwirden 26 aug. 1869 Grietje Krol
geb. Tjalleberd 5 juni 1840, overl. Heerenveen 18-9-1891
dochter van Pieter Roelofs Krol en Roelofje Geerts Simons

1. Jacoba geb. Heerenveen 16 nov. 1869, overl. Meppel 26 okt. 1945, trouwt Meppel 9-5-1896 Jan de Boer, schoenmaker
2. Folkert Nicolaas geb. Nijehaske 2 juni 1871, daar overl. 2 juni 1871
3. Grietje geb. Leeuwarden 12 mei 1872, daar overl. 16 juli 1872
4. Johann Leonard geb. Leeuwarden 23 apr. 1873, daar overl. 9 mei 1873
5. Nicolaas geb. Leeuwarden 7 aug. 1874, daar overl. 20 sept. 1874

Bij zijn huwelijk is hij bierhandelaar.
In 1863 vertrekt Nicolaas naar Nijehaske om daar als zaakwaarnemer op te treden, maar het zit hem niet echt mee: in 1870 wordt hij failliet verklaard. Ook privé ging het hem niet voor de wind: in 1879 verlaat zijn vrouw hem, zij gaat met Jacoba terug naar Tjalleberd.

G.1644
JACOBA (JACOBUS)

geb. Amsterdam 14 aug. 1842, overl. Delft 14 dec. 1930
trouwt Leeuwarderadeel 16 nov. 1865 Johann Leonhard Mertens, bierhandelaar
geb. Krefeld (Pruisen) 1834, overl. Groningen 17 juli 1912
zoon van Johann Jacob Mertens en Anna Helena Böllert

Uit dit huwelijk: 1. Johanna Leonore (1873 Krefeld) x Gerard Jan Koops, predikant 2. Johann Leonard (1882), boekhouder te Groningen, x Martje Herzog