Zevende generatie
Kinderen Jacobus G. Abes Posthuma (1819)


G.1641
ABE JACOBUS (JACOBUS), bakkersknecht

geb. Leeuwarden 1 mei 1838, overl. Veenhuizen 21 juni 1896
ongehuwd

In 1992 te 's Hertogenbosch als landloper veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, uitgezeten in Hoorn. Na vrijlating is hij als landloper in de opvoedingskolonie Veenhuizen opgenomen en kort daarna overleden. Als bijzonder kenteken wordt van hem vermeld: "krom linkerbeen".

G.1643
NICOLAAS (JACOBUS), rechtbankklerk te Leeuwarden

geb. Leeuwarden 8 juli 1840, daar overl. 21 dec. 1895
trouwt Aengwirden 26 aug. 1869 Grietje Krol
geb. Tjalleberd 5 juni 1840, overl. Heerenveen 18-9-1891
dochter van Pieter Roelofs Krol en Roelofje Geerts Simons

1. Jacoba geb. Heerenveen 16 nov. 1869, overl. Meppel 26 okt. 1945, trouwt Meppel 9-5-1896 Jan de Boer, schoenmaker
2. Folkert Nicolaas geb. Nijehaske 2 juni 1871, daar overl. 2 juni 1871
3. Grietje geb. Leeuwarden 12 mei 1872, daar overl. 16 juli 1872
4. Johann Leonard geb. Leeuwarden 23 apr. 1873, daar overl. 9 mei 1873
5. Nicolaas geb. Leeuwarden 7 aug. 1874, daar overl. 20 sept. 1874

Bij zijn huwelijk is hij bierhandelaar.
In 1863 vertrekt Nicolaas naar Nijehaske om daar als zaakwaarnemer op te treden, maar het zit hem niet echt mee: in 1870 wordt hij failliet verklaard. Ook privé ging het hem niet voor de wind: in 1879 verlaat zijn vrouw hem, zij gaat met Jacoba terug naar Tjalleberd.

G.1644
JACOBA (JACOBUS)

geb. Amsterdam 14 aug. 1842, overl. Delft 14 dec. 1930
trouwt Leeuwarderadeel 16 nov. 1865 Johann Leonhard Mertens, bierhandelaar, boekhouder
geb. Krefeld (Pruisen) 28 juli 1834, overl. Groningen 17 juli 1912
zoon van Johann Jacob Mertens en Anna Helena Böllert

Uit dit huwelijk: 1. Anna Helena (1867 Groningen-1889) 2. Sophia Henriëtte (1869 Groningen-1942 Rijswijk) x Reinier Adam Fritschi, Delft 3. Johanna Jacoba Albertine (1871-1872) 4. Johanna Leonore (1873 Krefeld-1914 Beers) x Gerard Jan Koops, predikant 5. Johann Leonard (1882), boekhouder te Groningen, x Martje Herzog