Zevende generatie
Kinderen Gerben Gerhardus Posthuma (1816 - 1878)


G.5271
ELISABETH HELENA GERBENS

geb. Dokkum 8 april 1855, overl. Den Haag 11 juni 1929
trouwt Dokkum 3 juni 1875 Adrianus Deking Dura, ingenieur
geb. Dordrecht 12 aug. 1849, overl. Amsterdam 28 nov. 1919
zoon van Jacob Cornelis Deking Dura en Cornelia Vos


Adrianus Deking Dura en Elisabeth Posthuma

Uit dit huwelijk: 1. Jacobus Cornelis (1877-1943), Nairobi 2. Sijtske (1878-1955), Hilversum 3. Cornelia (1880-1881) 4. Adrianus (1881-1970), Bentveld 5. Frederik Cornelis (1883-1928) tr.(1) Anna Philippine Schiff, tr.(2) Emma Mesdag, Wassenaar

G.5272
GERHARDUS WIEBES GERBENS, ambtenaar in Ned. Indie

geb. Dokkum 24 dec. 1857, overl. Soekaboemi 21 dec. 1928
trouwt Adriana Henriette Young, 22 juni 1897 Soerabaja
geb. 19 sept. 1870 Soerabaja, overl. 19 nov. 1927 Bandoeng
dochter van Henry Young en Catharina Maria Louise Linklaen Arriens

De carrière van Gerhardus Posthuma verliep als volgt:
klerk ter Algemene Secretarie, derde commies op het residentiekantoor te Semarang 14 nov. 1885, eervol ontslag wegens ziekte 23 april 1890, derde commies bij de Wees- en Boedelkamer te Semarang 22 nov. 1890, commies-boekhouder ald. 1892, een jaar Europees verlof 11 aug. 1894, commies-boekhouder bij de Wees- en Boedelkamer te Soerabaja 15 nov. 1895, eervol ontslag wegens ziekte 19 aug. 1896, notaris en vendumeester te Amboina 25 mei 1897, idem te Grisee (Soerabaja) 4 dec. 1899, idem te Palembang 28 mei 1906, drie jaar verlof 1 april 1911, en 2 april 1914, een jaar verlof 2 april 1917, eervol ontslag als notaris en vendumeester te Palembang (Oostkust van Sumatra) 30 jan. 1918)