Zevende generatie
Kinderen Gerardus Abes Posthuma (1828 - 1908)


G.16.10.1
ABE JACOBUS GERARDUS, directeur verz. mij. te Amsterdam

geb. Leeuwarden 4 juli 1855, overl. Amsterdam 6 sept. 1910
trouwt Amsterdam 20 nov. 1894 Ysbranda Catharina Gatsonides
geb. Leeuwarden 14 aug. 1866, daar overl. 13 nov. 1952
dochter van Ysbrand Gatsonides en Catharina Hosbach

1. Gerardus geb. Amsterdam 15 dec. 1895, overl. Groningen 2 febr. 1918, student biologie
2. Catharina Gertje geb. Amsterdam 6 maart 1899, overl. Leeuwarden 27 maart 1984, ongehuwd


G.16.10.5
EVERT GERARDUS (GERARDUS), verzekeringsagent te Amsterdam

geb. Leeuwarden 5 mei 1861, overl. Amsterdam 27 juni 1935
trouwt Amsterdam 9 dec. 1926 Maria Dorothea Catharina Heidbuurt
geb. Amsterdam 24 mei 1860 daar overl. 2 maart 1947
dochter van Haje Heidbuurt en Maria Dorothea Catharina Rogge
weduwe van Cornelis Visser en Hendrik Johannes van der Haas


G.16.10.9
LEONARDUS GERARDUS (GERARDUS)

geb. Amsterdam 18 juli 1869, daar overl. 5 nov. 1941
trouwt Hoogeveen 4 aug. 1906 Bartha de Vries
geb. Ruinen 16 okt. 1863, overl. Amsterdam 2 april 1941
dochter van Jakob Harms de Vries en Anna Kunter