Zesde generatie
Kinderen Jacobus Johannes Posthuma (1782 - 1847)


F.362
HENDERICA JACOBUS

geb. Harlingen 3 juli 1810, overl. Zwolle 13 dec. 1891
trouwt 1. Harlingen 4 juni 1829 Durk Jans Gorter, zeehandelaar
geb. Sneek 19 sept. 1803, overl. Weltevreden (N.I.) 22 juni 1836
zoon van Jan Durks Gorter en Yttje Gosses Joustra
trouwt 2. Harlingen 28 juli 1853 Dirk Arijs de Jong, scheepsreder
geb. Vlieland 10 dec. 1801
weduwnaar van Jantje Hielkes Prins, zoon van Arij de Jong en Neeltje Klazes Visser

Uit dit huwelijk: 1. Anna (1830-1830) 2. Anna (1831-1907) 3. Jacobus Martinus (1834-1875), boekhandelaar te Zwolle, tr. Henrietta Jacoba Muller

Bij het overlijden van de eerste man van Henderica schrijft de Indische ambtenaar diens naam als Dirk Jan d'Gorter, volgens deze acte is hij ongehuwd en woonachtig te Rijswijk.

F.363
BREGTJE JACOBUS

geb. Harlingen 18 sept. 1818, overl. Zutphen 27 aug. 1883
trouwt Harlingen 10 juni 1841 Gerrit Jan Wijers, houtkoper
geb. Zutphen 26 dec. 1814, daar overl. 6 okt. 1875
zoon van Albertus Gerhardus Wijers en Hendrica Abbring

Uit dit huwelijk: 1. Anna Jacoba (1843-1843) 2. Albartus Gerhardus (1847-1893), houthandelaar, tr. Elisabeth Goedhart 3. Anna Hendrieka (1849) tr. Tjardus Houtsma, houthandelaar te Harlingen 4. Jacobus Hendrikus (1851-1907), notaris te Zutphen, tr. Gerhardina Tjeenk Willink 5. Hendrika (1853-1910) 6. Geertruida (1855), tr. Anne Foekens, zeehandelaar te Harlingen 7. Johannes Marius (1857), luitenant-ter-zee, tr. Johanna Maria Wijers 8. Gerrit Jan (1859-1877)