Zesde generatie - Tak Jacobus


J.141
ANTJE JACOBUS

geb. Heerenveen 5 mei 1810, overl. Bolsward 21 mei 1874
trouwt Sneek 4 nov. 1832 Cornelis Antoons Kasdorp, postloper
geb. Emden 30 jan. 1804, overl. Bolsward 27 maart 1874
oon van Antoon Cornelis Kasdorp en Zwaantje Klugkist

1. Anthoon (1833-1912) tr. 1. Allegonda van der Weijden, tr. 2. Anne Helena Rasmussen, Amsterdam; 2. Fetje (1835-1927) tr. 1. Cornelis de Vries, tr. 2. Antoon de Vries, Bolsward; 3. Johannes (1836-1866) tr. Jantje van der Horst, Sneek; 4. Zwaantje (1837-1884); 5. Jacobus (1839-1841); 6. Sjoerdtje (1841-1843); 7. Sjoerd (1845-1929) tr. Sina van Dijk, Amsterdam; 8. Julius (1852-1853); 9. Antje (1855-1857)


J.142
SUARDUS JACOBUS JACOBUS

geb. Heerenveen 27 nov. 1817, landarbeider, overl. Sneek 11 febr. 1858
ongehuwd


J.212
CAREL FREDERIK JACOBUS

ged. Hoorn 26 okt. 1781, overl. na 1812

Carel Frederik vertrok van Hoorn naar Edam, deed daar op 28 aug. 1808 belijdenis. Vier jaar later kwam hij met attestatie terug naar Hoorn. Van een eventueel huwelijk of overlijden is niets gevonden, ook wordt geen Posthuma meer aangetroffen in de volkstelling van 1830 te Hoorn.

J.213
MARIA JACOBUS

geb. Hoorn 14 mei 1782, naaister, overl. Norg 27 okt. 1839
trouwt Hoorn 15 dec. 1798 François Emanuel Grebe, bierdrager te Hoorn

1. Willem François (1798), metselaarsknecht, tr. Theunisje Compas, Hoorn 2. Johanna Maria (1812-1812) 3. Maria Frederica (1814-1814) 4. Maria Louiza de Warm (1818) tr. Willem de Groot, Hoorn

Maria Posthuma is in het Hoorn van twee eeuwen geleden vast vaak over de tong gegaan: driemaal bracht zij een onecht kind ter wereld, even zovele malen werd zij door de kerkenraad geschorst. De eerste keer op 3 jan. 1799 omdat zij een kind in onegt ter wereld hebbende gebracht, heeft des wegens het een en ander ondergaan en is ook aan het opzicht van de wijkpredikant overgegeven. Vlak na de geboorte van het kind trouwt zij met de vader, maar het huwelijk houdt niet stand. Als haar zoon Willem trouwt wordt van François Grebe vermeld: sedert jaren afwezig.
Bij het tweede kind is onegt verwekt, hier wordt Jan George Keijl als vader aangegeven. Ook het tweede kind wordt in onecht geboren, als naam van de vader wordt Martinus Frederik Rievoor opgegeven. Ook nu is de kerkenraad slecht over haar te spreken: een kind in onegt verwekt hebbende, is allerernstigst door Ds Prieses over harer ergelijk gedrag bestraft en tot berouw en beterschap aangespoord. Maria vindt het wel best, zij vraagt althans geen ontheffing van de censuur aan. Een aantal jaren komt een derde kind ter wereld, de vader is nu schoenmaker Louwrens de Warm. De kerkelijke censuur wordt weer bevestigd.
Het feit dat zij in Norg in het verre Drenthe is overleden, duidt erop dat zij als bedelares of landloopster naar de opvoedingskolonie Veenhuizen is overgeplaatst.

J.222
LIBBE MAARTENS

geb. Hoorn 1 mei 1776, overl. Twisk 18 jan. 1836
trouwt Trijntje Heins Slot
geb. Twisk 1 maart 1772, daar overl. 29 nov. 1836,
dochter van Klaas Heins Slot en Lijsbeth Klomp

1. Jantje geb. Twisk 29 dec. 1797
2. Lijsbeth geb. Twisk ca. 1800
3. Marijtje, geb. Twisk circa 1801, daar overl. 25 nov. 1846
4. Trijntje geb. Twisk ca. 1804
5. Maartje geb. Twisk ca. 1807
6. Maarten, geb. Twisk 13 juli 1815, daar overl. 1 aug. 1815
7. Klaas, geb. Twisk circa 1816, daar overl. 21 maart 1817