Zesde generatie
Kinderen van Abe Jacobus Posthuma (1787-1868)


G.162
JANKE ABES

geb. Leeuwarden 6 aug. 1815, overl. 3 feb. 1876 Ten Boer
trouwt Leeuwarden 18 mei 1836 Evert Everts Schotanus,
klerk hypotheekbank, meter en taxateur van de turf
geb. Bolsward 22 okt. 1812, overl. Zutphen 26 sept. 1897
zoon van Evert Klazes Schotanus en Vroukjen Johannes Braam

Uit dit huwelijk: 1. Evert (1840-1875 Telok Betong, Ned. Indië) 2. Abe Jacobus (1841-1842) 3. Jacoba (1842-1893) tr. Sijtze Steinvoorte, depothouder te Leeuwarden 4. Froukje (1844-1846) 5. Suardina Regina (1846-1922) 6. Abe Jacobus (1847-1847) 7. Froukje (1849-1930) tr. Johan Georg Uhlman, horlogemaker te Zwolle 8. Wytske (1851-1943), te Nieuwer-Amstel 9. Angenietje (1854-1934) tr. Everhard Herman Windemuller, Vasssen 10. Abe Jacobus (1855-1855) 11. Abe Jacobus (1856-1925), te Utrecht

G.164
JACOBUS GERARDUS ABES, kantoorbediende te Leeuwarden

geb. Leeuwarden 9 april 1819
trouwt 1. Leeuwarden 14 febr. 1838 Sjuke Nicolaas Noorderbroek
geb. Leeuwarden 20 jan. 1811, overl. Amsterdam 16 sept. 1845
dochter van Nicolaas Noorderbroek en Minke Pieters de Vries
trouwt 2. Amsterdam 26 febr. 1846 Jantje Wiegers Veen
geb. Steenwijk 17 okt. 1802, overl. Haarlem 24 jan. 1889
dochter van Wieger Egberts Veen en Geertje Berends de Jonge
gescheiden in 1860

Uit het eerste huwelijk:
1. Abe Jacobus geb. Leeuwarden 1 mei 1838
2. Nicolaas Jacobus, geb. Leeuwarden 1 sept. 1839, daar overl. 19 okt. 1839
3. Nicolaas geb. Leeuwarden 8 juli 1840
4. Jacoba geb. Amsterdam 14 aug. 1842
5. Hendricus, geb. Amsterdam 4 juli 1844, daar overl. 31 maart 1847

Wanneer in 1860 de scheiding wordt uitgesproken tussen Jacobus Abes en Jantje Veen is de verblijfplaats van de man onbekend. Bij het huwelijk van Jacoba in 1865 staat vermeld dat de vader in Indië verblijft als militair. Bij het huwelijk van Nicolaas in 1869 is weinig meer over hem bekend: laatst zonder bepaald beroep verblijvende te Amsterdam, doch wiens tegenwoordig verblijf, levend of dood, onbekend is. In 1856 in militaire betrekking vertrokken naar 's Rijks overzeesche bezittingen.

G.166
FOLKERT ABES, directeur Van Gend en Loos

geb. Leeuwarden 17 febr. 1822, daar overl. 2 okt. 1886
trouwt 1. Leeuwarden 6 aug. 1845 Anna Petronella de Vries
geb. Leeuwarden 4 febr. 1819, daar overl. 3 jan. 1851
dochter van Petrus de Vries en Grietje Ydes Synja
trouwt 2. Leeuwarden 14 jan. 1852 Angenietje de Vries
geb. Leeuwarden 20 april 1815, overl. Leeuwarden 28 aug. 1901
dochter van Petrus de Vries en Grietje Ydes Synja

1. Petrus geb. Leeuwarden 14 aug. 1846
2. Abe Jacobus geb. Leeuwarden 11 april 1848, daar overl. 3 mei 1851
3. Evert geb. Leeuwarden 6 mei 1849


G.169
JAN BOS ABES, timmerman, bakker te Leeuwarden

geb. Leeuwarden 30 aug. 1827, daar overl. 16 febr. 1861
trouwt Sneek 19 april 1857 Roelofje Bokma
geb. Sneek 30 okt. 1832, overl. Utrecht 10 april 1911
dochter van Ate Bokma en Gelkje Willems de Vijfde

1. Ate geb. Sneek 10 mei 1857
2. Abe geb. Sneek 3 aug. 1859

De weduwe van Jan hertrouwde in 1870 Pierre Combé, een Luxemburgs sergeant bij wie ze op het moment van het huwelijk al vier kinderen had.

G.16.10
GERARDUS ABES, vennoot in handelsmaatschappij

geb. Leeuwarden 20 nov. 1828, overl. Amsterdam 20 aug. 1908
trouwt Leeuwarden 3 nov. 1852 Getje Christiana Ekkelboom
geb. Leeuwarden 17 maart 1830, overl. Amsterdam 5 maart 1907
dochter van Lambertus Ekkelboom en Janette Adriana Nauta

1. Lambertus Gerardus geb. Leeuwarden 4 nov. 1853, directeur, overl. Haarlem 29 jan. 1931
2. Abe Jacobus geb. Leeuwarden 4 juli 1855
3. Folkert Leonardus geb. Leeuwarden 4 april 1857, daar overl. 30 dec. 1863
4. Jeanette Adriana geb. Leeuwarden 9 april 1859, ongehuwd
5. Evert Gerardus geb. Leeuwarden 5 mei 1861
6. Jacoba Geertruida geb. Leeuwarden 27 mei 1863, ongehuwd
7. Tjepke Hendrik geb. Leeuwarden 16 juni 1865, ongehuwd
8. Folkert Leonardus geb. Amsterdam 9 sept. 1867, ongehuwd
9. Leonardus Gerardus geb. Amsterdam 18 juli 1869
10. Geertruida Louisa geb. Amsterdam 28 dec. 1871, daar overl. 29 dec. 1949, ongehuwd

Eerst was Gerardus agent van het Nederlands Begrafenisfonds. Volgens de afgebeelde advertentie richtte hij in 1866 met zijn zwager Tjepke Hendriks Ekkelboom een vennootschap op 'tot het uitoefenen en drijven van eenen handel in Medicijn Levertraan en andere handelsartikels'. In 1866 staat hij ingeschreven te Amsterdam op het adres Amstel Z 375, beroep: directeur maatschappij.
Ondanks het grote aantal zonen is deze tak van de familie in mannelijke lijn uitgestorven.