Tiende generatie
Kinderen Alle Luitzens van der Sluis (1825 - 1887)


4.5.3.1
LUCIUS ALBERTUS ALLES, boer te Donkerbroek

16-10-1853 Oosterwolde - 4-11-1903 Groningen
x Jantje Drewes' Vermeulen, Leek 10-2-1877
14-7-1851 Tolbert - 14-7-1907 Groningen
dv Drewes Bousema Vermeulen en Berendina Oosterhuis

1. Jantje 5-12-1876 Lettelbert
2. Hendrika Romkea Maria 28-4-1879 Donkerbroek
3. Joukje Alida 11-10-1881 DonkerbroekLucius Albertus van der Sluis en Jantje Vermeulen

4.5.3.4
ALBERT BEREND AUKE ALLES, muziekleraar in South Dakota

4-1-1860 Oosterwolde - 1-12-1923 Waubay, county Day, SD
ongehuwd

In 1884 werkt Albert Berend Auke als ambtenaar op de gemeentesecretarie van Hengelo. Hij is in 1909 geëmigreerd naar de Verenigde Staten en verdiende daar de kost als muziekleraar. In de volkstelling van 1910 is hij inwoner van Morton, SD, en woont hij in bij een uit Duitsland afkomstige familie Picht (zie afbeelding). Tien jaar later woont hij zelfstandig in Waubay.4.5.3.5
BERENT ALLES, arts te Murmerwoude

30-8-1864 Oosterwolde - 16-5-1952 Murmerwoude
x Albertina Hindriks Buiskool, Nieuwolda 26-6-1895
25-2-1863 Nieuwolda - 17-10-1949 Murmerwoude
dv Hindrik Buiskool en Jantje Lantinga

1. Alle Lucius 1-5-1896 Akkerwoude
2. Jeannette Hendrika Eva 24-5-1897 Akkerwoude
3. Henriëtte 9-11-1901 Akkerwoude

uit de Kollumer Courant van 20-5-1952:

Vrijdagmiddag is onverwacht te zijnen huize overleden dr. B. van der Sluis, rustend arts te Murmerwoude. De overledene bereikte de leeftijd van bijna 88 jaar. Dokter van der Sluis doorliep de RHBS te Leeuwarden en studeerde daarna medicijnen aan de Universiteit van Groningen. Op 17 November 1893 slaagde hij voor het artsexamen en vestigde zich op 1 Januari 1894 in Dantumadeel als practiserend arts. De eerste jaren woonde hij in Akkerwoude in het voormalig burgemeestershuis. In 1907 verhuisde hij naar zijn tegenwoordig huis op de Kruisweg te Murmerwoude.
In het begin bezocht dokter Van der Sluis de patiënten te voet en beter per rijtuig. Dat was ook wel nodig omdat de practijk, en dan vooral de armenpractijk, in die dagen zeer uitgestrekt was. Ook Zwaagwesteinde behoorde tot het ressort. Vele ouderen herinneren zich nog best het dokterskoetsje met koetsier Wielinga. 's Winters werd (in latere jaren) een enkele maal gebruik gemaakt van een huurauto, maar overigens heeft dokter nooit van gemotoriseerd vervoer willen weten. De laatste jaren deed hij het per fiets. De laatste twintig jaar was dokter Van der Sluis niet meer belast met de armenpractijk. Op 65-jarige leeftijd heeft hij die eraan gegeven, maar de gewone practijk heeft hij toen nog enkele jaren voortgezet.
Dr. Van der Sluis gold in zijn tijd als een kundig dokter bij gevallen van longontsteking en kinderziekten.


Student Berent van der Sluis (met fles) in de Vindicat-koets.