Zevende generatie
Kinderen Tamme Douwes Posthuma (1844 - 1910)


S.6472
ANNA TAMMES, filiaalhoudster

geb. Drachten 30 sept. 1872, overl. Los Angeles 3 nov. 1950
trouwt Gerrit (Garryt) Vonk, drillhand at a machine shop (census 1920)
geb. Bolsward 25 sept. 1879, overl. Orange, Cal. 15 mei 1958
zoon van Christ Vonk en Anna Vos

Anna vertrok in 1915 naar de Verenigde Staten. Ronald (Tammes) Posthuma vertelt over haar:

Ik ben er vrijwel zeker van dat Anna Tammes Posthuma de vrouw is die ik als 'aunt Anna' heb gekend. Zij was natuurlijk niet mijn tante, maar een tante van mijn vader. We bezochten haar wel toen ik nog een kind was. Ze woonde met haar man in Worcester, Massachusetts. Anna was getrouwd met een Nederlander, geloof ik, maar ik weet het niet zeker. Ik weet nog dat ze hem 'Geer' noemde, maar dat is alles wat ik van hem weet. Een aantal jaren geleden kwam ik voor het eerst in Nederland, en ik herinnerde me toen dat het huis van Anna in Massachusetts sprekend leek op de huizen die ik in Nederland zag - met glimmende ramen en zeer schone gordijnen, opengetrokken zodat je in en door het huis kan kijken, met ramen vol bloemen en een kleed over de tafel voor het raam.
Anna was een erg stevige oude vrouw met een sterke en koppige kaak en spierwit haar.


S.6473
DOUWE TAMMES

geb. Drachten 21 aug. 1874, overl. 8 juli 1932 Alkmaar
trouwt 1. Tonbridge (GB) 12 september 1901 Ada Rose Hayward
trouwt 2. Noord-Scharwoude 30 juli 1913 Christina Wouda, onderwijzeres
geb. Sneek 9 febr. 1880, overl. 1 juli 1962 Barsingerhorn
dochter van Reinder Wouda en Corneliske Wiersma

Uit het eerste huwelijk:
1. Archibald Douwe 19-1-1902 Fulham - 1979, electricien te Oudorp, trouwt Trijntje Ten Boekel, 1929
2. Leslie Tames 31-1-1904 Fulham, tuinder te Heemstede, trouwt Marijtje SPAAN, 3-5-1928
3. Leonard Douwe Tamme 23-2-1905, groentekoopman te Sint Pancras, trouwt Karolina Marie Anna Hesse, Sint Pancras 20-4-1928
Uit het tweede huwelijk:
4. Reinder Cornelis 20-12-1916 Alkmaar - 13-8-2011 Den Helder, arts, trouwt Trijnke Mink
5. Cornelia Minke Anna 31-10-1918 Alkmaar, overl. 7 dec. 2013 Nieuwe Niedorp, trouwt Lourens Groot

In 1911 wordt Douwe genoemd in de volkstelling in Engeland. Hij is dan weduwnaar en de zoons zijn resp. 9, 7 en 6 jaar oud. Zijn zuster Anna is huishoudster in het gezin. Als zijn beroepen worden genoemd: helmplanter, varensgezel, reiziger, electricien, hotelportier en tuinder.

S.6474
GRIETJE TAMMES, kinderjuffrouw

geb. Drachten 3 okt. 1876, overl. Kingston, New York, 15 maart 1918
trouwt Fulham (GB) 20 april 1910 Maurits Alexander Cohen, horlogemaker
geb. Dordrecht 22 okt. 1881 - 26-10-1964 Long Beach (Cal.)
zoon van Marius Cohen en Saartje Elion

Grietje kwam in 1905 van Den Haag naar Amsterdam en vertrok vandaar in 1908 naar Londen. In 1910 trouwde ze in Engeland, later emigreerde het echtpaar Cohen naar Amerika. Daar overleed Grietje aan tuberculose. Maurits hertrouwde haar zuster Ytje.

S.6475
MEINDERT TAMMES, metaaldraaier

geb. Drachten 13 sept. 1878, overl. Worcester, Mass., 8 november 1964
trouwt 1. Sneek 31 mei 1902 Frederika Boomsma
geb. Sneek 26 aug. 1881, overl. Franeker 3 juni 1919
dochter van Durk Boomsma en Trijntje Fennema
trouwt 2. Walthamstow (GB) circa 1914 Annie N.

Uit het eerste huwelijk:
1. Tamme (Thomas) geb. Sneek 14-6-1903, overl. 7-11-1997 Hot Springs Ariz., trouwt (1) Seslova Koltinovitch, trouwt (2) Glenna Vanschenck Moreland, Orange CA 16 juni 1973
2. Dirk (Richard) geb. West Ham, Londen 12-4-1909, overl. 1977 Holden Mass.
3. Trijntje (Tina), zou na de oorlog met een Canadese soldaat getrouwd zijn en later in Californië wonen.
Geëcht in tweede huwelijk:
4. Louisa Florence geb. Walthamstone (Eng.) 1915-1992

Kleinzoon Ronald Thomas Posthuma, de oudste zoon van Tamme, vertelde over het leven van Meindert Posthuma het volgende:
Meindert scheidde van Frederika toen mijn vader zo'n tien of twaalf jaar oud was - mijn vader vertelde me dat Meindert zijn vrouw naar een tehuis voor geestelijk zieken had gebracht. Hij hertrouwde een Engelse vrouw en verhuisde naar Londen, de kinderen uit zijn eerste huwelijk bleven achter bij familieleden. Ik geloof niet dat Frederika nog lang geleefd heeft.
Ergens tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam Meindert naar Nederland terug om mijn vader naar Londen te brengen, waar hij tot het einde van de oorlog bleef. Ik weet niet precies wat er met mijn vaders broer Dirk en zijn zuster Tina gebeurde in die periode. Meindert, zijn Engelse vrouw en mijn vader vertrokken naar de Verenigde Staten na de oorlog, zo rond 1920.
Toen ik mijn grootvader Meindert voor het eerst ontmoette, was hij een man van tachtig, klein van stuk maar vol energie. Pas toen Meindert een erg oude man was zijn mijn vader en hij weer tot elkaar gekomen.

Dit verhaal kan behoorlijk met archiefgegevens worden gestaafd. In de volkstelling van 1911 staan Meindert en Frederika met hun beide zoons vermeld op het adres 58 Wellington Road in Walthamstow, Essex. In 1916 wordt Trijntje weer in Nederland geboren, volgens BR in Groningen, maar daar nog niet aangetroffen. In 1919 overlijdt Frederika in de inrichting te Franeker. Ze is dan volgens de akte nog getrouwd met Meindert, het zal geen officiële scheiding zijn geweest.
In 1921 staat het gezin Posthuma-Beard vermeld in het bevolkingsregister van Warmenhuizen. Uit de scheepsregisters van Ellis Island blijkt, dat Meindert met zijn tweede vrouw Annie op 21-10-1922 met de Noordam naar de USA is gekomen. Van het gezelschap maakten verder deel uit: Tamme, Dirk, en twee kinderen van Annie, William Norman (1899) en Louisa Florence (1915).
Louisa draagt later de naam Posthuma en overlijdt in 1992.

In 1930 vermeldt het archief van de volkstelling een echtpaar Thomas en Sessie Posthuma, inwonend bij een zwager Ernest Borovsky in Clifton, New Jersey. Hij heeft als beroep machinist in een vliegtuigfabriek.
In 1940 woont hij daar zelfstandig met inmiddels drie kinderen.
Zijn vader Meindert woont in 1930 met zijn vrouw Annie, zoon Dirk en dochter Florence in Worcester, Massachusets. Ook hij is werkzaam als machinist, zoon Dirk is pompbediende. In 1940 is Mainard inspecteur in een 'abrasive factory'.

S.6476
WIEBRIGJE TAMMES, winkelier modeartikelen

geb. Drachten 3 dec. 1880, overl. Leeuwarden 18 sept. 1966
trouwt Leeuwarden 18 sept. 1918 Mannes Neuteboom, smid
geb. Deventer 29 juni 1885, overl. Den Haag 21 okt. 1930
zoon van Johannes Neuteboom en Tonia Schuitert


S.6477
HENDRIKA GERLOFJE TAMMES

geb. Drachten 8 mei 1883, overl. Leeuwarden 25 april 1955
trouwt Sneek 1 mei 1911 Harm Heijo Angerman, coiffeur
geb. Middenweg 27 juli 1889, overl. Den Bosch 4 maart 1962
zoon van Hinderk Angerman en Fennechien Lottering

Uit dit huwelijk: 1. Hendrik (1912)

S.6478
YTJE TAMMES

geb. Sneek 30 okt. 1885 - 4-10-1962 Long Beach (Cal)
trouwt Leeuwarden 7 april 1920 Maurits Alexander Cohen, horlogemaker
geb. Dordrecht 22 okt. 1881 - 26-10-1964 Long Beach (Cal.)
zoon van Marius Cohen en Saartje Elion

Ytje vertrok in 1914 naar Kingston, New Jersey, maar keerde blijkbaar weer naar Leeuwarden terug. Na het overlijden van haar zuster Grietje trouwde ze althans in Leeuwarden met haar weduwnaar, na het huwelijk vertrok het paar weer naar de VS.
Ronald Posthuma schrijft:
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verhuisde mijn vader met ons gezin van New Jersey naar Californië. Bijna een jaar lang woonden we bij een tante van mijn vader in huis. Zij woonde in Long Beach. Merkwaardig genoeg kan ik mij haar naam niet meer herinneren, maar ze was getrouwd met Maurits Cohen, dus het moet Ytje geweest zijn. Ik weet nog dat ze me vertelde dat Maurits eerst met haar zuster getrouwd was, en dat ze met hem was getrouwd nadat haar zuster gestorven was.

Volgens de archieven van naturalisatie verandert Maurits in 1943 zijn naam in Maurits Cohen VAN WIN. Hij is dan woonachtig in Long Beach, Californië. Daar vinden we hem in 1930 ook met zijn vrouw Edith in de volkstellinggegevens. In een Amerikaans krantenarchief vond ik van beide een 'obituary':S.6479
MARIJKE TAMMES

geb. Sneek 21 juni 1888, overl. Leeuwarden 6 aug. 1977
trouwt Sneek 15 juni 1911 Evert Johannes Boonstra, timmerman
geb. Leeuwarden 7 december 1886, overl. Utrecht 17 april 1959
zoon van Pieter Boonstra en Tettje Spijker

Uit dit huwelijk: 1. Pieter (1913)