Zevende generatie
Kinderen Petrus Sikkes Posthuma (1822 - 1904)


F.3551
HINKE PETRUS

geb. Harlingen 3 sept. 1849, daar overl. 18 mei 1916
trouwt Harlingen 29 mei 1872 Barend Bos
geb. Harlingen 13 okt. 1849, overl. Londen 1920
zoon van Sybren Barends Bos en Hieke Jans van Glinstra

Uit dit huwelijk: 1. Sybren Barend (1873-1877) 2. Petrus Johannes (1875-1878)

F.3553
SICCO PETRUS, kassier in Harlingen

geb. Harlingen 2 sept. 1852, kassier, daar overl. 21 okt. 1897
trouwt Harlingen 16 sept. 1875 Sybrigje Foekens
geb. Harlingen 23 juni 1854, overl. Sneek 16 jan. 1931
dochter van Foeke Foekens en Alegonda Jacoba Posthuma Brouwer

1. Petrus geb. Harlingen 27-9-1876, overl. Franeker 4-1-1883
2. Foeke geb. Harlingen 31-1-1878, daar overl. 7-5-1879
3. Alegonda Jacoba geb. Franeker 20-2-1880, overl. Lochem 27-2-1916
4. Johanna Petronella geb. Franeker 22-5-1883, overl. Den Haag 7-12-1921, directrice school
5. Ida Albertha geb. Franeker 20-10-1884, overl. Lochem 15-6-1968, ambtenaar Girodienst
6. Petrus geb. Franeker 10-4-1886, overl. Utrecht 15-2-1975, directeur Rott. Bank, trouwt 1. Harlingen 6-6-1917 Jeannette Ida Nieuwebhuis, trouwt 2. Zeist 16-10-1967 Zwaantje Wagner
7. Foeke geb. Franeker 19-10-1887, overl. Rotterdam 8-11-1971, architect, trouwt Lochem 26-5-1917 Alida Wijnman
8. Isaac geb. Harlingen 18-12-1891, overl. Katwijk 30-3-1966, kantoorbediende, trouwt Amsterdam 27-5-1920 Hillegonda Catharina van Ravestein

F.3556
ISABELLA FRANCINA PETRUS

geb. Harlingen 18 nov. 1858, overl. Zeist 25 juni 1934
trouwt Harlingen 9 juni 1881 Jacobus Mees ten Oever, arts
geb. Groningen 9 mei 1853, overl. Wilnis 13 dec. 1944
zoon van Gerard ten Oever en Henderika Mees

Uit dit huwelijk: 1. Gerard (1884-1948) tr. Regina Annetta van Dijken, Bennebroek 2. Johanna (1886) tr. Johan Leopold van Zadelhoff, kantoorbediende 3. Hendrik (1887)