Zevende generatie
Kinderen Job Suardus Posthuma (1811 - 1873)


S.5111
SUARDUS JOBS, geneesheer te Heemstede

geb. Dronrijp 29 juni 1838, overl. Heemstede 16 dec. 1895
trouwt Opsterland 18 aug. 1864 Antje Pieters Pel
geb. Drachten 1 maart 1838, overl. Zandvoort 14 nov. 1923
dochter van Pieter Klazes Pel en Corneliske Andries Andringa

1. Job geb. Harlingen 14 nov. 1865, overl. Croyde (GB) 1914, trouwt Yokohama 14 aug. 1907 Margaret Philippa Rose Slade
2. Pieter geb. Harlingen 1 nov. 1866, overl. Haarlem 26 juni 1890
3. Carst Jan Harlingen 11 jan. 1868, overl. Zandvoort 18 dec. 1939, rozenkweker, trouwt Heemstede 17 sept. 1896 Johanna Elisabeth Philippine Dólleman
1. Henriette Louise (1897-1978) 2. Suardus (1902-1978)


Carst Jan Posthuma genoot bekendheid als de beste Nederlandse cricketbowler van zijn tijd. Hij staat hier links met de cricketlegende W.G. Grace. Later was hij medefirmant in de fa. Posthuma en Dólleman, vruchten- en later rozenkwekers op "Groot Bentveld" te Zandvoort.

S.5113
ANNA MARIA JOBS

geb. Dronrijp 24 mei 1841, overl. Haarlem 21 april 1923
trouwt Menaldumadeel 22 sept. 1870 Melchior Wijt, predikant
geb. Rotterdam 19 febr. 1840, overl. Haarlem 19 aug. 1892
zoon van Melchior Wijt en Matthisa Clazina Hoogerwerff.

Uit dit huwelijk: 1. Melchior (1871-1920), luitenant-ter-zee, tr. Albertina Matthisa Wijt 2. Janke (1872) tr. Theodorus Egbertus van Putten, electro-ingenieur te Haarlem 3. Mathijza Clasina (1875-1944) tr. Dirk Hendrik Wallis de Vries 4. Francina Emmarentia (1880) x Alexander Frederik kremer, koopman te Haarlem

Zevende generatie
Gerhard Johannes Posthuma (1858 - 1933)


S.5151
GERHARD JOHANNES, apotheker te Drachten

geb. Drachten 13 aug. 1858, daar overl. 3 maart 1933
trouwt Smallingerland 8 sept. 1886 Wietske van der Velde
geb. Rottevalle 26 maart 1864, overl. Groningen 16 nov. 1943
dochter van Liebbe Geerts van der Velde en Akke Jans Sietzema

1. Akke geb. Drachten 11 febr. 1887, daar overl. 15 febr. 1887
2. Akke geb. Drachten 2 mei 1888, daar overl. 6 sept. 1888
3. Anna geb. Drachten 6 febr. 1890, overl. Rheden 18 jan. 1987 trouwt Smallingerland 19 aug. 1913 Jacobus Martinus Cammenga, notaris
1. Gerharda Bondina (1914) x Michiel E.J.F. van Dissel, notaris te Goes 2. Wia Johanna (1914) x Bert van Mourik Broekman
4. Johannes geb. Drachten 29 nov. 1891, overl. Groningen 5 nov. 1918
5. Jan geb. Drachten 15 dec. 1899, overl. Apeldoorn 29 juni 1945, redacteur, trouwt 1. Groningen 2 sept. 1924 Alberdina Magrita Benes
1. Gerhard Jan Gouke (1925-1997)
trouwt 2. Apeldoorn 28 juli 1928 Tjaltje Dirkje Westerlaan
2. Jan (1928) tr. Anna J.C.E. Schulte 3. Dirk Johannes (1929) tr. Helena Schulte, hotelmanager Elkhart, USA 4. Wietske Annie (1931) tr. Jacob Kroek, Canada 5. Johannes Suardus (1932-2006), ingenieur, tr. B. Loos 6. Annie Gerharda (1934) tr. W. Marchal, Putten 7. Suardus Gerhard (1937-2006)


De apotheek te Drachten