Zevende generatie
Kinderen Jan F. Gerhardus Posthuma (1805 - 1870)


G.5221
MARIA JANS

geb. Dokkum 3 okt. 1829, overl. Groningen 7 mei 1906
trouwt Dokkum 1 juni 1854 Petrus Julius Damsté, apotheker
geb. Langezwaag 8 maart 1825 , overl. Groningen 12 aug. 1866
zoon van Jan Sinninghe Damsté en Antje Pieters Piersma

Uit dit huwelijk: 1. Jan Sinninghe (1855-1866) 2. Gerhardus (1856-1857) 3. Antje (1858-1859) 4. Freerkje (1859-1860) 5. Jan Frederik (1861) 6. Antje (1863-1940) 7. Freerkje (1865-1870)

G.5222
FREERKJE JANS

geb. Dokkum 17 juni 1831, daar overl. 15 sept. 1860
trouwt Dokkum 28 okt. 1858 Hendrik Roeloff Braak, predikant
geb. Gerkesklooster 22 jan. 1828, daar overl. 28 jan. 1896
zoon van Jakob Braak en Trientje Haitzema Heins

Uit dit huwelijk: 1. Trientje (1859-1860)

G.5226
GRIETJE JANS

geb. Dokkum 9 mei 1838, overl. Groningen 16 juli 1905
trouwt Dokkum 16 okt. 1862 Hendrik Roeloff Braak, predikant
geb. Gerkesklooster 22 jan. 1828, daar overl. 28 jan. 1896
zoon van Jakob Braak en Trientje Haitzema Heins


G.5228
ANNA JANS

geb. Dokkum 17 april 1843, overl. 25 juli 1866 Groningen
trouwt Groningen 20 okt. 1865 Franciscus Lieftinck, tabaksfabrikant geb. Groningen 16 nov. 1837, daar overl. 18 aug. 1921
zv. Franciscus Lieftinck en Joukje Boing, hertr. Anna Clara de Witt
De fabriek van Lieftinck, Het Wapen van Drenthe, werd in 1929 door Niemeijer overgenomen, welk bedrijf toen Niemeijer-Lieftinck ging heten. In 1938 werden beide fabrieken samengebracht aan de Paterswoldseweg.