Zevende generatie
Kinderen Jippe Douwes Posthuma (1842 - 1914)


S.6452
SYTSKE JIPPES

geb. Drachten 24 mei 1869, overl. Arnhem 1 jan. 1940
trouwt Smallingerland 17 juni 1898 Martijnus Harmsma, bakker
geb. Beets 20 maart 1870, overl. Deventer 11 april 1947
zoon van Marten Martijnus Harmsma en Bontje Douwes Bosscher

Uit dit huwelijk: 1. Marten (1902-1903) 2. Hielkje (1903-1992) 3. Marten (1906)

S.6454
DOUWE JIPPES

geb. Drachten 23 juli 1874, daar overl. 6 nov. 1951
trouwt Smallingerland 18 juli 1896 Trijntje Keuning
geb. Drachten 16 juli 1876, daar overl. 24 maart 1962
dochter van Lourens Everts Keuning en Martje van der Zee

1. Lourens geb. Drachten 5-3-1896. overl. Groningen 27-5-1971, timmerman, trouwt Middelstum 15-5-1920 Anje Huizinga
2. Jippe geb. Drachten 4-1-1898. overl. Donkerbroek 13-12-1901
3. Haike geb. Drachten 23-5-1899, overl. Drachten 2-9-1974, timmerman, trouwt Smallingerland 15-11-1924 Janke Boersma
4. Matje geb. Drachten 26-7-1900, overl. Hengelo 21-10-1985, trouwt Smallingerland 14-5-1920 Geert Elzinga, metselaar
5. Anna geb. Donkerbroek 1908, overl. Drachten 9-8-1916
6. Jippe geb. Drachten 21-10-1914, overl. Hengelo 9-1-1988, timmerman,
trouwt 1. Smallingerland 3-10-1936 Antje Booi, trouwt 2. Weststellingwerf 19-7-1941 Johanna Beun, dienstbode, trouwt 3. Hengelo 31-5-1958 Johanna Maria Jansen

S.6456
ANTJE JIPPES

geb. Drachten 5 okt. 1879, daar overl. 16 mei 1907
trouwt Smallingerland 16 mei 1903 Albert Oudendag, sigarenmaker
geb. Sneek 26 dec. 1873, overl. Leeuwarden 27 maart 1919
zoon van Johannes Oudendag en Anna Veltman
hij hertrouwt Dieuwke Adema

Uit dit huwelijk: 1. Hielkje (1906-1940)

S.6457
HENDRIK JIPPES, timmerman te Drachten

geb. Drachten 21 juli 1882, daar overl. 8 jan. 1961
trouwt Smallingerland 26 mei 1917 Marijke Kooistra
geb. Drachten 2 okt. 1887, daar overl. 3 mei 1963
dochter van Meindert Kooistra en Wietske Bekkema