Zevende generatie
Kinderen Engbert Suardus Posthuma (1814 - 1874)


S.5121
SUARDUS ENGBERTS, vervener te Oosterwolde

geb. Gorredijk 29 mei 1837, overl. Groningen 26 sept. 1913
trouwt Ooststellingwerf 28 juni 1860 Eelkje Ernstes Dijk
geb. Oosterwolde 10 febr. 1838, overl. Groningen 1 juni 1902
dochter van Ernst Alberts Dijk en Rensje Andries van Rozen

1. Engbert geb. Oosterwolde 20 mei 1861, overl. Velp 19 dec. 1952, notaris, trouwt Vries 5 juni 1905 Trijntje Titia Fabius
1. Elisabeth Susanna (1907-1959) schilderes te Den Haag
2. Ernst geb. 15 sept. 1862 Oosterwolde , overl. 17 juni 1938 Oosterwolde, directeur olieslagerij, tr.1 Ooststellingwerf 25 okt. 1889 Sjoukje Reitsma
1. Suardus (1894-1964) belastinginspecteur te Amsterdam, tr. Jannigje de Vries 2. Gerben Abele (1896-1946) boomkweker te Smilde, tr.1 Menke van der Goot, tr.2 Eelkjen Posthuma 3. Engbert (1898-1951) administrateur te Malang (Ned. Indië) tr. Else Elink Schuurman
tr.2 Smilde 13-11-1916 Geeske Wobbes van der Sluis
4. Jacoba Wobbina (1920)
3. Aaltje geb. Oosterwolde 29 sept. 1864, overl. Apeldoorn 10 okt. 1941, ongehuwd
4. Jan Suardus geb. Oosterwolde 18 sept. 1868, overl. Zeist 20 maart 1954, trouwt Djembar 30 sept. 1899 Johanna Hermana Kessler
1. Suardus (1900-1991) dir. Nederlandse Bank, tr. Elisabeth Moll 2. Johan Philip Constant (1904-1979) te Zeist, tr. Adriana Broedelet 3. Herman Johan (1907-1908) 4. Johanna Hermana (1909) tr. Jacobus Heyman de Haas, hoogleraar te Den Haag
5. Rensje geb. Oosterwolde 24 april 1867, daar overl. 30 juli 1873
6. Alle Thedus geb. Oosterwolde 1 mei 1871, overl. Apeldoorn 23 okt. 1945, boomkweker, trouwt Ooststellingwerf 13 aug. 1900 Fokje Wobbes van der Sluis
1. Eelkjen (1902-1983) tr. Gerben Abele Posthuma 2. Jacoba (1905-1982) pensionhoudster te Sneek 3. Suardus Wibbo (1908-1981) sigarenwinkelier te Sneek
7. Aafje Geziena geb. 1 mei 1871 Oosterwolde, overl. 12 febr. 1917 Hemrik, trouwt Opsterland 28 juni 1901 Engbert Piers van der Sluis, landeigenaar te Hemrik
1. Hermina (1902-1990) x Ernst von Chrismar
8. Rensje Hermina Oosterwolde geb. 13 april 1876, overl. Velp 5 maart 1971 trouwt Groningen 6 aug. 1902 Anne Heringa, hoogleraar,
1. Ewardus (1904), afdelingschef Prov. Griffie, x Petronella Johanna Roskam 2. Siward (1907), zenuwarts te Hengelo, tr. Marie Laurendina, Averes

Staand vlnr Engbert P. (51211), Janke vd Sluis, Alle Thedus P. (51216), Aafje Geziena (51217), Engbert vd Sluis, Aaltje P. (51213), Job P. (5127), Sjoukje Reitsma, Ernst P. (51212)
Zittend: Eelkjen Dijk, Suardus P (5121), Hermina vd Sluis-Posthuma (513) en zoon Jan vd Sluis
Vooraan: Fokje vd Sluis (tr. Alle P.) en Rensje P. (51218)

S.5122
GEESKE ENGBERTS

geb. Gorredijk 27 april 1839, overl. Drachten 30 mei 1920
trouwt Opsterland 16 okt. 1862 Klaas Riekele Kalsbeek Iest, landbouwer
geb. Stiens 10 nov. 1839, overl. Drachten 2 mei 1923
zoon van Pieter Klazes Iest en Sjoukjen Taekema

Uit dit huwelijk: 1. Pieter (1863-1864) 2. Pieter (1865) x Grietje Wassenaar 3. Aaltje (1867-1941) tr. Ecco Hendrik Ekker 4. Engbert (1869-1869) 5. Sjoukje (1872-1873) 6. Engbert (1875-1899) directeur der boterfabriek te Ried 7. Sjoukje Hermina (1878-1878) 8. Suardus (1878-1878)

S.5124
TJITSKE ENGBERTS

geb. Gorredijk 26 sept. 1843, overl. Arnhem 18 maart 1929
trouwt Opsterland 4 nov. 1875 Hendrik Rikkers Fischer, arts
geb. Gorredijk 2 okt. 1846, overl. Arnhem 28 juni 1927
zoon van Stephanus Jacobus Fischer en Aaltien Rikkers

Uit dit huwelijk: 1. Aaltje Hermina (1877-1923) 2. Hermina Agatha Sophia (1880-1918) tr. Willem Ulrich Hemmingson, Den Haag 3. Agatha Sophia (1882-1968) tr. dr. Cornelis Jacob Baart de La Faille, Arnhem

S.5125
JAN VAN DER SLUIS ENGBERTS, houtzager te Gorredijk

geb. Gorredijk 24 febr. 1846, overl. Gorredijk 10 sept. 1903
trouwt Utingeradeel 8 juli 1875 Anna Zonneveld
geb. Akkrum 25 nov. 1850, overl. Gorredijk 18 okt. 1892
dochter van Abe Annes Zonneveld en Jikke Jans Hylkema

1. Engbert geb. Gorredijk 17 sept. 1876, overl. Bergen NH 31 aug. 1941, notaris, trouwt Amsterdam 9 maart 1920 Margaretha Cornelia van Warmelo, schilderes
2. Jikke Zuster geb. Gorredijk 19 febr. 1878, daar overl. 2 mei 1878
3. Jikke Zuster geb. Gorredijk 15 april 1880, daar overl. 4 okt. 1880
4. Abertus geb. Gorredijk 12 sept. 1882, overl. Bennebroek 15 mei 1951, houthandelaar, trouwt Marie Christina Schuilenburg
1. Abertus (1939)
5. Suardus geb. Gorredijk 15 sept. 1883, overl. Ermelo 7 jan. 1945, ambtenaar secretarie, ongehuwd
6. Zweitse geb. Gorredijk 7 jan. 1885, daar overl. 19 juli 1886
7. Jikke Zuster geb. Gorredijk 9 dec. 1886, overl. Haarlem 21 jan. 1975, trouwt Opsterland 3 maart 1915 Jan Buisman Ebbinge, belastingadviseur

S.5126
ALLE ENGBERTS, gasfabrikant te Drachten

geb. Gorredijk 15 maart 1848, overl. Drachten 13 juni 1887
trouwt Smallingerland 24 mei 1879 Tjitske Feits Bolleman
geb. Drachten 13 okt. 1853, overl. Deventer 11 nov. 1940
dochter van Binne Jans Bolleman en Hylkje Oenes Spoelstra

1. Hielkje geb. Drachten 14 jan. 1880, overl. Deventer 23 sept. 1959, ongehuwd
2. Engbert geb. Drachten 18 dec. 1881, overl. Hengelo 16 nov. 1935, directeur gasbedrijf,
trouwt 1. Hoorn 24 april 1919 Barendina van Tetterode
1. Alle Engberts (1920-2001) directeur papierhandel te Arnhem, x Gesina Holland 2. Geertje (1923) directrice kleuterschool, tr. Jacobus Stolk
trouwt 2. Apeldoorn 2 aug. 1932 Roelfina Jeichina Huges
3. Binne geb. Drachten 26 april 1884, overl. 5 nov. 1950 Makassar, administrateur plantage, trouwt Renang (N.I.) 8 juni 1931 Helena Jacoba van der Linden
4. Suardus geb. Drachten 4 april 1886, daar overl. 28 sept. 1889

Uit een Indische krant uit de jaren dertig:
DE KONING VAN TEBING
Bij het vertrek van den heer B. Posthuma, administrateur van Bandar Bedjamboe

Dezer dagen hebben wij reeds kort gemeld dat den heer B. Posthuma, administrateur der onderneming Bandar Bedjamboe van de Tabak Mij. "Arendsburg" na een verblijf van ruim 23 jaar in dit gewest de Oostkust vaarwel gaat zeggen. Zonder twijfel zal dit vertrek van den "Koning van Tebing", zooals de heer Posthuma wel eens schertsenderwijs wordt genoemd, door zeer velen ernstig worden betreurd, want de administrateur van Bandar Bedjamboe heeft zich in de jaren van zijn verblijf ter Oostkust bijzonder bemind weten te maken. Ruim 23 jaar geleden arriveerde de heer Posthuma te Belawan, tegelijk met twee andere bekende planters, de heeren Nieuwenhuis en Horsting. Van het begin van zijn Delische loopbaan af is de heer P. werkzaam geweest op Bandar Bedjamboe, welke onderneming toen nog tabak plantte. Eind 1917 ontving hij zijn definitieve benoeming tot administrateur van de plantage, waarvan de aanplant intusschen in rubber was omgezet. Als particulier was de heer P. een van de meest vooraanstaande persoonlijkheden van Tebing Tinggi. Onder meer is hij jarenlang voorzitter van de Sociëteit geweest. Ook van andere clubs bleek hij de drijvende kracht en de man die er door zijn vitaliteit en humor den gang wist in te houden. Als administrateur was de heer P. zeer gezien en het is dan ook met diep leedwezen dat allen die onder hem gewerkt hebben hem zien vertrekken. Niet zij alleen koesteren echter dit leedwezen, ook anderen, de tallooze vrienden die hij altijd met raad en daad terzijde heeft gestaan, zullen hem hier blijven gedenken als een kerel uit één stuk, met een gaaf, recht-door-zee karakter en een gouden hart, als een man die een hand uitstak waar het maar noodig was.

S.5127
JOB ENGBERTS ENGBERTS, houthandelaar te Gorredijk

geb. Gorredijk 10 sept. 1850, daar overl. 17 juni 1935
trouwt Opsterland 13 nov. 1873 Antje Feddes van Dam
geb. Terwispel 7 okt. 1850, overl. Gorredijk 12 nov. 1931
dochter van Fedde Hendriks van Dam en Saapke Hepkes de Jong

1. Engbert geb. Gorredijk 1 okt. 1875, daar overl. 17 mei 1965, houthandelaar, trouwt Opsterland 13 nov. 1901 Wiebrigje Nauta
1. Theda Anna (1902-1987) tr. Jenno Feitsma, tandarts te Laren
2. Saapke geb. Gorredijk 22 sept. 1877, daar overl. 22 febr. 1950, trouwt Opsterland 22 febr. 1921 Engbert Piers van der Sluis, landeigenaar te Hemrik
3. Aaltje geb. Gorredijk 9 nov. 1878, daar overl. 12 dec. 1878
4. Aaltje Johanna geb. Gorredijk 3 febr. 1883, daar overl. 22 juli 1883
5. Aaltje Johanna geb. Gorredijk 24 mei 1884, daar overl. 26 juli 1884
6. Aaltje Johanna geb. Gorredijk 22 april 1887, overl. Zeist 20 okt. 1983, trouwt Opsterland 3 okt. 1911 Lambertus Bernard Philip Ebbinge, houthandelaar

Met op de achtergrond de houtzaagmolen bevinden zich naast de woning te Gorredijk: Job Engberts en vlnr dochter Aaltje, kleindochter Theda, vrouw Anna van Dam en dochter Saapke.