Zevende generatie
Kinderen Engbert Douwes Posthuma (1829 - 1909)


S.6422
MAGRIETJE ENGBERTS

geb. Fochteloo 23 sept. 1859, overl. Appelscha 11 mei 1929
trouwt Ooststellingwerf 20 febr. 1885 Jakob van der Duin
geb. Appelscha 13 jan. 1862, arbeider, daar overl. 4 nov. 1934
zoon van Theunis Sanders van der Duin en Aaltje Jakobs de Jong

Uit dit huwelijk: 1. Aaltje (1888) tr. Eelke Aldershof

S.6423
SARA ENGBERTS, dienstbode te Appelscha

geb. Fochteloo 3 juni 1864, overl. Appelscha 1 maart 1911
trouwt 1. Ooststellingwerf 14 mei 1888 Auke Hoeksma, slagter
geb. Oosterwolde 21 nov. 1865, overl. Appelscha 11 febr. 1889
zoon van Eise Merks Hoeksma en Willemke Jans Haisma
trouwt 2. Ooststellingwerf 6 nov. 1891 Jan Bergveld, arbeider
geb. Appelscha 12 nov. 1857, overl. Appelscha 30 aug. 1944
zoon van Sietske Jans Bergveld
weduwnaar van Jantje Koops, hij hertrouwde Grietje van der Velde

Uit het tweede huwelijk: 1. Trijntje (1892) tr. Harmen Betten, Fochteloo 2. Johannes (1893-1894) 3. Engbertje (1895) tr. Anne Flokstra, Makkinga 4. Sietske Johanna (1897-1897) 5. Engbert Douwe (1900-1903) 6. Hendrik Johannes (1902-1966), administrateur en schrijver te Oosterwolde, tr. Ada Gorter

S.6424
LAMMIGJE ENGBERTS, naaister

geb. Elsloo 22 febr. 1871, overl. Groningen 30 aug. 1919
trouwt Ooststellingwerf 8 april 1897 Jan Euverman, landarbeider
geb. Appelscha 24 jan. 1871, overl. Drachten 29 mei 1952
zoon van Pieter Euverman en Jantje Jans van Buiten